A group of sea turtles

Tips til en dyrevenlig oplevelse med havskildpadder

Nyheder

Mange turister vil gerne helt tæt på havskildpadder. Det får uetiske turudbydere til at udnytte de ikoniske dyr. Læs vores tips og gode råd til kun at opleve havskildpadder på dyrevenlig vis.

Havskildpadder har eksisteret i 150 mio. år og er med til at holde økosystemer i kyst- og havmiljøer sunde. På mange feriedestinationer bliver man mødt med tilbud om at opleve de skjoldklædte dyr tæt på. 

Det bedste er altid at se vilde dyr i naturen på deres egne præmisser – og det gælder også havskildpadder. Man kan f.eks. være heldig at se havskildpadder på en hvalsafari i et Whale Heritage Site

Desværre udnytter mange uetiske turudbydere dyrene for at tjene penge på turister. Derfor er det vigtigt at kigge sig godt for – ellers risikerer man at være skyld i, at dyrene bliver syge, kommer til skade eller dør. 

3 tips: Go eller no-go?

1. Havskildpadde-reservater

sea turtle

Reservater kan spille en vigtig rolle for at rehabilitere syge og skadede havskildpadder.

Men havskildpadder trives ikke, hvis de holdes i fangenskab i længere tid. De er nemlig solitære dyr, som i den fri natur altså lever alene, og de har behov for at svømme lange distancer hver dag.

Etisk ansvarlige reservater for havskildpadder har derfor de syge og skadede dyr i store, rene bassiner, og de har som mål at genudsætte havskildpadderne i det åbne hav, så snart de er blevet raske.

Et etisk ansvarligt reservat bør ikke:

  • tillade de besøgende at holde havskildpadderne
  • sælge kød eller skjold fra havskildpadder 
  • avle intensivt på og opdrætte havskildpadder i fangenskab.

2. Genudsætning af havskildpadder

En havskildpadde sættes ud i havet

Etisk ansvarlige programmer for genudsætning kan være med til at øge antallet af vilde havskildpadder. Det kan være en god hjælp til at beskytte bestandene, da alle verdens syv arter af havskildpadder er truede.

Der er dog fare for, at genudsætninger kan gøre mere skade end gavn, hvis de ikke bliver udført på forsvarlig vis. F.eks. risikerer man at smitte de vilde bestande med sygdomme eller være skyld i genetisk forurening, fordi forskellige arter blandes med hinanden.

Et etisk ansvarligt genudsætningsprogram bør have som mål at beskytte de tilbageværende vilde bestande af havskildpadder. Det indebærer også at beskytte vilde havskildpaddereder for at give æggene og de nyudklækkede unger de bedst mulige chancer for at overleve.

Et etisk ansvarlige genudsætningsprogram bør ikke:

  • forstyrre voksne skildpadder, der kommer ind til kysten for at grave rede
  • beholde sunde, udklækkede unger i fangenskab
  • avle intensivt på og opdrætte havskildpadder i fangenskab.

3. Dykning med havskildpadder

Man bør holde respektfuld afstand, når man dykker med havskildpadder

Det kan være en uforglemmelig oplevelse at dykke med havskildpadder i det åbne hav. Hvis det bliver gjort på en etisk ansvarlig måde, kan det også støtte arbejdet for at beskytte havskildpadderne, fordi det skaber indtægter til lokalsamfundet.

Bliver det gjort på en uansvarlig måde, så dyrene konstant bliver forstyrrede af dykkere, kan det til gengæld føre til stress. Og stress kan gøre skildpadderne syge, føre til færre parringer og i værste fald være skyld i, at nogle af dyrene dør.

En etisk ansvarlig udbyder af dykkerture bør prioritere havskildpaddernes trivsel og være med til at beskytte de vilde bestande. Dykkerinstruktøren bør holde respektfuld afstand, så dykkerne kan se dyrene udfolde deres naturlige adfærd helt uforstyrret.

En etisk ansvarlig dykkertur med havskildpadder bør ikke:

  • tillade, at dykkerne rører ved havskildpadderne under vandet
  • tillade, at dykkerne tager havskildpadderne op af vandet
  • tillade, at havskildpadderne bliver dræbt eller skadet.

3 tommelfingerregler

1. Besøg ikke havskildpaddefarme

Cayman Turtle Farm

Det intensive opdræt og de overfyldte bassiner på havskildpaddefarme skaber grobund for smitsomme sygdomme. 

Disse sygdomme kan ligge latent i dyrene, indtil de bliver genudsat i havet. Herefter kan de smitte de vilde bestande, som i forvejen er truede af udryddelse.

2. Hold ikke havskildpadder i hænderne

En turist holder en havskildpadde på Cayman Turtle Farm

Havskildpadder er vilde dyr. Det er derfor stressende for dem igen og igen at blive holdt af forskellige mennesker. Det svækker deres immunsystem og gøre dem sårbare over for sygdomme.

De kan også komme alvorligt til skade eller dø, hvis folk taber dem.

Samtidig er der risiko for, at havskildpadderne smitter mennesker med sygdomme ved fysisk nærkontakt.

3. Spis ikke kød fra havskildpadder

Havskildpadder til salg på et vådmarked i Vietnam

Foto: Amy Jones

Havskildpadder er i fare for at uddø. Derfor er jagt på vilde bestande af havskildpadder forbudt ifølge international lovgivning.

Der er eksempler på havskildpaddefarme, som sælger kød fra dyrene. Det er med til at opretholde efterspørgslen på denne spise og kan dermed føre til mere krybskytteri på vilde havskildpadder.

Der er desuden sundhedsrisici forbundet med at spise kød fra havskildpadder – f.eks. risikerer man at blive smittet med bakterieinfektioner såsom salmonella.

Der har også været udbrud af andre sygdomme på skildpaddefarme, bl.a. pølseforgiftning, som kan forårsage dødsfald og lammelser.

Vil du vide mere