Kalv i tremmeboks

Landbrugsdyr

Milliarder af dyr lider i det industrielle landbrug verden over

Skriv under

Problemet

 • Hvert år producerer landbruget mere end 70 mia. dyr. 2/3 af dyrene lever under dybt kritisable forhold i industriel produktion.
 • Dyrene har ikke nok plads, ser sjældent dagslys og har kun begrænset eller ingen mulighed for at udføre naturlig adfærd.
 • Den globale kødproduktion fortrænger vilde dyr fra naturen, fordi enorme regnskovsarealer fældes og bruges til at dyrke dyrefoder.

Løsningen

 • Vi påvirker regeringer og globale instanser til at beskytte dyrene via lovgivning.
 • Vi samarbejder med fødevarevirksomheder om at forbedre deres dyrevelfærdspolitik, så de bruger dyr, der har haft acceptable leveforhold.
 • Vi rådgiver landmænd om realistiske løsninger, der kan give deres dyr et bedre liv.
 • Vi opfordrer forbrugerne til at spise mere plantebaseret og kun vælge produkter fra dyr med høj dyrevelfærd.

En industri bygget på dyrs lidelser

Den måde, vi behandler landsbrugsdyr på, er verdens største dyrevelfærdsproblem – og problemet bliver kun større dag for dag. Flere og flere grise, kyllinger, køer og andre landsbrugsdyr opdrættes i store, intensive industriproduktioner, hvor de behandles som produktionsenheder i stedet for levende, sansende væsner.

Dyrene lever sammenklemt på alt for lidt plads, ofte i små bure og bokse, hvor de knap kan bevæge sig. De har ikke naturligt lys og er frarøvet så godt som enhver mulighed for at udføre deres naturlige adfærd. De dårlige leveforhold fører meget ofte til stress, helbredsproblemer og andre lidelser hos dyrene.

Alene i Danmark tilbringer over 200 mio. grise, køer, høns og kyllinger hele deres liv i lukkede stalde i det industrielle landbrug. Fokus er på stadig hurtigere vækst og større produktion – ikke på dyrenes naturlige behov og adfærd.

Vi arbejder for at ændre fødevareproduktionen og -forbruget på globalt plan. Vores indsats er målrettet de produktionssystemer, hvor der er flest dyr, og hvor dyrene lider mest. På den måde kan vi gøre den størst mulige forskel.

En so og hendes pattegrise hygger i stalden.

Hjælp dem få et bedre liv

Søer behandles som fødemaskiner bag tremmer

Støt vores arbejde for at hjælpe landbrugsdyr som grise, der lever under uacceptable forhold – og andre dyr i nød over hele verden. Dit bidrag bliver brugt, hvor behovet er størst, bl.a. til give grise og andre landbrugsdyrene et bedre liv.

Støt nu

Grise er utroligt nysgerrige, og de kan lide at undersøge og tygge i ting. I den industrielle produktion kan de ofte intet foretage sig, og så begynder de i stedet at opføre sig unormalt og bide hinanden i halerne.

Sarah Ison, ph.d. i dyreadfærd
Ikon af gris

Grise

Søer holdes fastspændt af metalbøjler i ugevis, og massevis af søer og pattegrise dør pga. de dårlige forhold, de lever under.

Ikon af ko

Malkekøer

De fleste køer holdes på stald året rundt. De går på fugtige betongulve og spalter, som giver klovproblemer og halte køer.

Ikon af kylling

Slagtekyllinger

Turbokyllinger er fremavlet til at vokse så unaturligt hurtigt, at de knapt kan gå, og deres hjerte kan sætte ud.

Succeser i vores arbejde

 • Ved hjælp af ca. 1,4 mio. underskrifter fra EU-borgere har vi sammen med andre organisationer lagt pres på EU-Kommissionen for at forbyde bure til landbrugsdyr. Hvis det bliver til lov, vil det give de over 300 mio. burhøns, fikserede søer, tremmekalve og andre dyr et bedre liv.
 • I kølvandet på, at vi indsamlede 1/2 mio. underskrifter, har KFC forpligtet sig til inden 2026 at skabe bedre forhold for slagtekyllingerne i syv europæiske lande, herunder Danmark.
 • Ca. halvdelen af verdens grise – 700 mio. – lever i Kina. Vi har samarbejdet med tre store kinesiske svineproducenter – Da Bei Nong, Dexing og Quinglian –  om at forbedre grisenes forhold. Det skal vise resten af industrien, at indtjening og dyrevelfærd kan følges ad.
 • Brasilien og Thailand er andre af verdens største svineproducerende lande. Her har vi samarbejdet med bl.a. storproducenterne BRF, JBS S.A. og Betagro om at overgå til løsdrift, og om at stoppe med at kastrere, halekupere og klippe tænder på pattegrise.
 • Vi har overbevist den globale fødevareproducent Nestlé om at udfase brugen af buræg, så det fra 2025 vil være slut med buræg i deres produkter. Det vil give millioner af læggehøner et bedre liv.

Vi kæmper for en ny retning for landbruget:

Kalv dier hos sin mor

Vær med til at skabe en bedre fremtid for landbrugsdyrene

Som forbruger kan du gøre en forskel og hjælpe de mange dyr, der lider i det industrielle landbrug, samtidig med at du gør noget godt for klimaet og din egen sundhed:

Læg lidt flere grøntsager og bælgfrugter på tallerkenen og vælg kun kød, æg og mælkeprodukter fra dyr, der har haft det godt.

4 hurtige forbrugertips
Høner i naturlige omgivelser

Kæmp for en ny retning for landbruget

Stop landmisbruget

Hjælp os med at overbevise politikerne om, at der skal være færre dyr i landbruget, som i stedet skal omlægges til en mere plantebaseret produktion. Dyrene skal have god plads i stalden, adgang til det fri og mulighed for at udfolde deres naturlige adfærd.

Skriv under