Gris putter sig i høet

Persondatapolitik

I World Animal Protection Danmarks persondatapolitik kan du læse, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger mm.

Formål med Behandlingen af dine Personoplysninger
 • Afhængig af om du er medlem, bidragyder, ikke-finansiel støtte eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til behandle dine Personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som velgørende forening. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag - medmindre du vælger at bidrage anonymt - og/eller når vi skal administrere dine eventuelle medlemskaber hos os. Det kan også være ved kontakt med vores Supporter Service og/eller i forbindelse med vores markedsføring over for dig.
De personoplysninger, som vi behandler om dig
 • Disse oplysninger registrerer vi, såfremt du har opgivet dem til os:
  • Når du er medlem eller bidragyder hos os, registrerer vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse, registrerings- og kontonummer. Vi registrerer dit CPR-nr., såfremt du ønsker fradrag for eventuelle bidrag eller indgår en PBS-aftale hos os. Når du er ikke-finansiel støtte, registrerer vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig: Navn, mobilnummer og e-mailadresse.

  • Når du besøger vores hjemmeside og klikker dig rundt i vores univers, indsamler vi din IP-adresse. Dette giver os information om sidens præstation, om antal besøgende på siden, hvilke sider der er mest populære, og hvor tit vores besøgende er inde på siden.

 • Disse Personoplysninger indsamler vi fra andre om dig:

  • I nogle tilfælde er det nødvendig for os at indsamle Personoplysninger om dig fra andre. Det kan eksempelvis være fra 3. part, som udfører vask og berigelse af vores data. Vi indsamler disse oplysninger, fordi vi er forpligtiget til at sikre, at vores database indeholder så korrekte og ajourførte informationer som muligt.

Cookies
 • En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies er ikke aktive filer; de kan altså ikke udvikle virus eller spore indhold på din computer. Det eneste, de gør, er at sende anonyme oplysninger tilbage til os om f.eks. besøgstidspunkt, -varighed osv.
 • Når du besøger worldanimalprotection.dk eller en underside til worldanimalprotection.dk, modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker dette, har vi en vejledning i vores cookiepolitik til, hvordan du - helt eller delvist - undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk. Du kan læse hele vores cookiepolitik her: Cookiepolitik

Sådan behandler vi dine Personoplysninger
 • Helt konkret bruger vi dine Personoplysninger til flere forskellige formål afhængigt af, om du er medlem, bidragyder eller ikke-finansiel støtte hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.
 • Er du medlem eller bidragyder hos os anvender vi dine Personoplysninger til at kunne:
  • administrere dit/dine indbetalinger

  • sende dig nødvendig information om din støtteaftale

  • indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse

  • sende dig generel information om organisationens aktiviteter, herunder om vores generalforsamling

  • byde dig velkommen som nyt medlem via vores velkomstbrev

  • holde dig opdateret om aktuelle aktiviteter og måder, hvorpå du kan støtte verdens dyr, via vores magasin, brev, e-mail, SMS og telefonisk kontakt.

 • Er du ikke-finansiel støtte hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at kunne:

  • holde dig opdateret om aktuelle aktiviteter og måder, hvorpå du kan støtte verdens dyr, via e-mail og telefonisk kontakt.

Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?
 • Når du støtter World Animal Protection økonomisk, så behandler vi dine almindelige Personoplysninger til netop det pågældende formål. Det juridiske grundlag for Behandling af dine Personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for opfyldelse af din støtteaftale.
 • Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige Personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige Personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger. Vi har en legitim interesse i at behandle dine Personoplysninger (dit navn og din e-mailadresse) til brug for markedsføring. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vores kommunikation til dig er relevant. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder statistikker over antallet af støtter, bidrag, brug af hjemmesiden, mv.

 • I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle Personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af bidrag, jf. bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores Behandling af oplysninger om dit CPR-nr.

 • For at kunne opfylde din støtteaftale hos os anvender vi dine registrerings- og kontooplysninger, såfremt du støtter os via Betalingsservice.

 • Er du blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang - brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Læs mere i vores cookiepolitik på Cookiepolitik. Vi beholder upersonlige oplysninger såsom IP-adresser, oftest besøgte sider og hentede filer. Dette giver os information om sidens præstation, antal besøgende på siden, hvilke sider der er mest populære, og hvor tit vores besøgende er inde på siden.

Deling af dine Personoplysninger
 • Vi kan dele dine Personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med opfyldelsen af din støtteaftale, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og NETS.
 • I tillæg til ovenstående deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede til, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

Opbevaring og sletning af dine Personoplysninger
 • Vi opbevarer dine Personoplysninger efter nedenstående regler og foretager sletning/anonymisering af data to gang årligt:
  • Er du medlem eller bidragyder hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i henhold til bogføringsloven, dvs. fem år fra udgangen af det år, hvor du senest har støttet os. Herefter anonymiseres data. Personoplysninger som bankregistrerings- og kontonummer opbevares 13 måneder efter, at din betalingsserviceaftale med NETS er opsagt, jf. betalingstjenesteloven af 2009, der kræver, at World Animal Protection skal kunne dokumentere, at der er indgået en aftale op til 13 måneder efter aftaleforholdets ophør.

  • Er du ikke-finansiel støtte hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til to år efter din sidste tilkendegivelse eller handling, jf. indsamlingsloven. Herefter anonymiseres data.

  • Er du blot bruger af vores hjemmeside, opbevarer vi de oplysninger, som vi har registreret om dig i op til 24 måneder fra seneste besøg.

  • Har du frabedt dig at modtage markedsføringsmateriale eller blive kontaktet af World Animal Protection, gemmer vi dine oplysninger på ubestemt tid, så vi kan undgå at kontakte dig.

Dine rettigheder
 • Når World Animal Protection behandler (f.eks. indsamler, registrerer eller sletter) personoplysninger, har de personer, vi behandler oplysninger om (de registrerede), en række rettigheder i databeskyttelsesforordningens kapitel III. Ved at skrive til os på info@worldanimalprotection.dk kan du gøre brug af én eller flere af nedenstående rettigheder. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan du blive bedt om dokumentation. En anmodning fra en registreret vil besvares uden unødig forsinkelse og senest en måned efter, World Animal Protection har modtaget anmodningen. I tilfælde af at anmodningen afvises, vil den registrerede blive underrettet om dette straks og senest en måned efter, World Animal Protection har modtaget anmodningen. Den registrerede vil modtage en begrundelse for afslaget. En afvisning af en anmodning kan bl.a. være begrundet i, at vi ikke behandler oplysninger om den registrerede. Hvis en anmodning er åbenlyst grundløs eller overdreven, især fordi den gentages, vil vi i særlige tilfælde enten afvise en anmodning eller afkræve et rimeligt gebyr for besvarelse af anmodningen.
  • Indsigt - Du har ret til at få indsigt i de Personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os kan du anmode om indsigt i de Personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål som oplysningerne er indsamlet til.

  • Berigtigelse og sletning - Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende Behandling, sletning eller blokering af de Personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

  • Begrænsning af Behandling - Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset Behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af Behandlingen af dine Personoplysninger.

  • Dataportabilitet - Du har ret til at modtage dine Personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

  • Indsigelsesret - Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor Behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik, i hvilket omfang vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

  • Tilbagekaldelse af samtykke - Hvis Behandlingen af dine Personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst på info@worldanimalprotection.dk, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbreve fra os i bunden af vores elektroniske nyhedsbreve.

  • Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive Personoplysninger
 • Såfremt du er forpligtet til at give os oplysninger om dig selv, vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Det vil i nogle tilfælde være lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt, jf. Persondataforordningen artikel 13, stk. 2 (e). Hvis du ikke vil afgive de Personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de ydelser, du efterspørger, oprette dig som bidragyder, indberette dine bidrag til SKAT etc.

Brug af automatiske afgørelser / profilering
 • Vi anvender automatiske afgørelser som led i vores direkte markedsføring. Det betyder, at vi anvender de almindelige personoplysninger, som vi indsamler om dig, til at skabe en profil af dig. Logikken bag dette er som følger: Vi anvender eksisterende data om vores brugere til at skabe en profil på bl.a. Facebook og Instagram – en såkaldt indirekte profil, da vi ikke kan tracke brugerens aktivitet, udover at vi kan målrette annoncer til brugeren. Vi har mulighed for at importere og eksportere data til og fra Facebook og Instagram i form af navn, e-mail, telefonnummer og profil-id. Profil-id kan vi dog kun få ved såkaldte fundraisers, hvor brugerne på eget initiativ indsamler penge for World Animal Protection på Facebook. Det er ligeledes sådan, at engagement (likes, kommentarer, delinger, videoviews, sign-ups) fra brugerne trackes internt af Facebook og Instagram og giver annoncøren (os) bedre mulighed for at målrette vores indhold mod de pågældende brugere.

Sikkerhed
 • Hos World Animal Protection er vores Behandling af Personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler Personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores Behandling af Personoplysninger til Databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

Klage til tilsynsmyndighed
 • Hvis du er utilfreds med vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Fortrydelsesret - ifm. enkeltstående SMS-støtte
 • Du kan fortryde den indgåede aftale om køb af den pågældende indholdstjeneste (din SMS-støtte) efter forbrugeraftalelovens § 17. 

  Fortrydelsesfristen er 14 dage. 

  Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen. 

  Hvordan fortryder du? 
  Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette om, at du har fortrudt aftalen. Underretning skal gives til: 

  World Animal Protection Danmark

  Amagertorv 29, 2
  1160 København K
  Email: info@worldanimalprotection.dk
  Tlf.: 33937212

   

  Det forhold, at vi allerede har leveret indholdstjenesten helt eller delvis, begrænser ikke din fortrydelsesret.

Fortrydelsesret - ifm. abonnementsbaserede SMS-støtte
 • Du kan fortryde den indgåede aftale om køb af den pågældende indholdstjeneste (din månedlige SMS-støtte) efter forbrugeraftalelovens § 17. 

  Fortrydelsesfristen er 14 dage. 

  Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen. 

  Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. link til World Animal Protections persondatapolitik på SMS, e-mail eller henvisning til hjemmeside). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, du har indgået aftalen. 

  Hvis du f.eks. afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. 

  Hvordan fortryder du? 
  Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen.

  Underretning skal gives til: 

  World Animal Protection Danmark
  Amagertorv 29, 2
  1160 København K
  Email: info@worldanimalprotection.dk 

  Tlf.: 33937212

   

  Det forhold, at vi allerede har leveret tjenesteydelsen helt eller delvis, begrænser ikke din fortrydelsesret, medmindre du har givet samtykke til, at udførelsen af tjenesteydelsen kunne påbegyndes på et nærmere bestemt tidspunkt inden fortrydelsesfristens udløb. I så fald gælder fortrydelsesretten kun indtil dette tidspunkt.

Opdatering af denne Politik
 • World Animal Protection Danmark er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af Personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af Politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken.
 • Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende Politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

 • Persondatapolitikken er senest opdateret 06092018