Bæver i naturen

10 tips til vilde dyreoplevelser i Danmark

Nyheder

Havørne, vilde heste, bisoner og bævere… man behøver ikke tage til udlandet for at opleve vilde dyr. Se vores ti forslag til vilde dyreoplevelser i Danmark.

Vores liste er langt fra udtømmende, men måske kan den give dig lidt inspiration til vilde dyreoplevelser på sommerferien i Danmark.

Husk at læse vores fem gode råd nederst om, hvordan du tager hensyn til det vilde dyreliv på dine ture i naturen.

Havørne

Se havørne i den danske natur

De seneste 25 år er havørnen genindvandret i Danmark. Det er Nordeuropas største rovfugl, og den går også under navnet ”den flyvende dør”, fordi dens vinger er så brede og næsten firkantede.

Havørnen kan især spottes på Lolland, Falster, Møn, Midt- og Sydsjælland og Sydfyn, men også i Lille Vildmose, en ægte dansk vildmark, der ligger ca. 28 km sydøst for Aalborg.

Husk at holde mindst 300 meters afstand til redepladserne.

Vilde heste

Heste på en steppe i Mongoliet

Hvis turen går til Sydlangeland, kan du opleve de omkring 60 vilde heste af racen exmoor-pony, der plejer naturen. Hestene klarer sig selv året rundt og er blevet en populær turisattraktion.

Du kan også opleve vilde heste ved Lindenborg Ådal, ved Ulvshale på Møn, i Bøtøskoven på Falster og på sydsiden af Røsnæs.

Husk at holde mindst 50 meters afstand til hestene, og forsøg ikke at klappe dem. Du må ikke medbringe hunde inde i hestenes område.

Marsvin

Marsvin i havn

I både Storebælt, Lillebælt, Skagerrak, Kattegat og Nordsøen kan du være heldig at se marsvin boltre sig. Flere har også spottet dyrene i Vejle Fjord og Randers Fjord. Lej f.eks. en kano og se marsvinene forskellige steder i Lillebælt. 

Flere steder kan du også spotte marsvin fra land. Gode observationssteder skulle være Middelfarts og Fredericias havne, Galsklint, Strandvejen ved kiosken, Strib Nordstrand og Røjle Klint.

Husk at dyrene bliver stressede, hvis de bliver jagtet af motorbåde. Nyd dem blot svømme forbi på den afstand, de selv vælger.

Sæler

En sæl på stranden

Spættet sæl er den mest almindelige sælart i Danmark. Den lever især i Kattegat, Smålandsfarvandet, Østersøen, Limfjorden, Vadehavet, og der er også en bestand i den sydøstlige del af Danmark. 

På Sjælland er Avnø det bedste sted at opleve spættet sæl fra kysten. Sælerne ligger på et stenrev midt i Avnø Fjord omkring 800 meter fra kysten, og du kan være heldig at se over 150 sæler. 

Andre gode steder at se sæler er Anholt, Læsø, Bornholm og Vadehavet.

Husk at holde afstand og rør aldrig ved sæler, der ligger på stranden. Der er ofte tale om unger, der ligger og hviler sig. Hvis du nærmer dig og rører ved dem, stresser du dem og forhindrer dem i at samle kræfter.

Bison

Oplev bison i naturen

I 2012 blev den europæiske bison genudsat i Almindingen på Bornholm som forsøg på at skabe en mere mangfoldig natur. 

Naturstyrelsen anbefaler, at du sætter mindst en time af, hvis du vil opleve bisonerne til fods. Der er nemlig tale om en stor indhegning, så det kan tage tid at finde dyrene.

Husk at blive på skovvejene og de markerede vandrestier og hold mindst 100 meters afstand til dyrene. Gå aldrig imellem en bisonko og en kalv, og vær opmærksom på, at bisonerne kan opfatte hunde som en trussel. Så hvis du har hund med, bør du holde den i kort snor og ikke lade den gø ad bisonerne – ellers kan det blive livsfarligt for den.

Hjorte

Oplev hjorte i naturen

Foto: Kay Lockett

Du kan opleve disse smukke dyr mange steder i Danmark – bl.a. i Haderslev Dyrehave, Jægersborg Dyrehave, Hindsgavl Dyrehave, Oksbøl Krondyrreservat og Nationalpark Thy.

Vi har fire hjortearter i naturen i Danmark: Sikadyret, rådyret, dådyret og kronhjorten. Af disse er sikadyret blevet indført fra Japan. Du kan kende et sikadyr på, at dens bagparti er hvidt og omgivet af en sort stribe.

Husk at bevæge dig forsigtigt og holde respektfuld afstand til dyrene. Medbring aldrig løse hunde.

Flagermus

Flagermus i måneskin

Flagermusen, det fascinerende natdyr, kan du bl.a. finde ved Sæby Å, Mønsted Kalkgruber, på Assistens Kirkegården i København og i Nationalpark Thy.

Om dagen gemmer flagermusene sig i mørke sprækker og huler, men når mørket falder på, begiver de sig ud på rov efter insekter.

Husk at alle arter af flagermus er totalfredede og må derfor ikke indfanges eller slås ihjel. Flagermus får normalt kun én unge om året, så de reproducerer sig selv meget langsomt, og det er derfor ekstra vigtigt, at man ikke skader bestanden.

Bævere

Oplev bævere i den danske natur

Du kan opleve ”naturens ingeniør” på Klosterheden i Vestjylland. Her lever omkring 200 bævere i dag i områdets søer og vandløb. I Nordsjælland er der blevet udsat bævere ved bl.a. Dronningholm Mose og Arresø.

Indtil for 2.500 år siden levede bæverne naturligt i Danmark, men de blev udryddede af jagt. I dag er bæveren totalfredet.

De bævere, der er udsat i den danske natur, klarer sig godt, og bestanden vokser fra år til år.

Husk som altid at holde afstand og ikke forstyrre dyrene.

Padder, krybdyr og sommerfugle

Spidssnudet frø

Amager Fælled er særlig kendt for sin bestand af padder: Grønbrogede tudse, grøn frø, lille vandsalamander, spidsnudet frø og stor vandsalamender

Du kan også være heldig at se snoge og skovfirben, men dem er der færre af. 

En lang række sommerfuglearter holder til på fælleden, heriblandt den sjældne natsværmer Kridtugle, de fem- og skesplettede køllesværmere og dagsommerfuglene Iris og Ilia.

Husk at lade dyrene fortsætte deres gøren og laden i fred: Forsøg ikke at indfange dem.

Fugle

Oplev skestorken i den danske natur

For fugleelskere er Vejlerne i Nationalpark Thy et must. Det er Nordeuropas største fuglereservat og et af de vigtigste områder for ynglende og rastende vandfugle. Flere end 300 fuglearter er registreret i Vejlerne, heraf 130 ynglende. 

Vejlerne er fuglenes fristed, så mennesker har ikke adgang til området. Men fuglene kan studeres fra dæmninger og fugletårne, og i Vejlernes Naturcenter kan du lære mere om Vejlernes dyreliv. Her kan du også kigge nærmere på området gennem de opstillede kikkerter i centeret.

Husk at fuglene ikke alle steder er så godt beskyttede som i Vejlerne. Hold altid god afstand til fuglenes redepladser og lad aldrig din hund løbe løs i fuglereservater.

5 gode råd: Sådan omgås du vilde dyr i naturen

  • Hold respektfuldafstand til dyrene.Vær særligt opmærksom og hold ekstra afstand, hvis de har unger. Hvis dyrene fjerner sig, skal du respektere det og lade dem få ro. 
  • Undgå at stresse dyrene. Bevæg dig roligt og sørg for hverken at løbe eller råbe i nærheden af dyrene. 
  • Undlad at fodre dyrene. 
  • Hold naturen ren. Efterlad aldrig affald i dyrenes hjem.
  • Tjek altid, om der er særlig forholdsregler eller påbud, du skal overholde i det naturområde, du besøger. Det kan være vigtigt for såvel din egen som dyrenes sikkerhed.

Se Naturstyrelsens naturguider for mere inspiration til oplevelser i den danske natur >>

Vil du vide mere