Stop landMISbruget

17/04/2021

Ifølge den nye dyrevelfærdslov skal dyr behandles som sansende, levende væsener’, og der skal ‘tages hensyn til dyrs naturlige adfærd og behov’. Men danske industrisvin lever stadig et usselt liv.

Flere af de lande, vi ofte sammenligner os med, har allerede taget skridtet videre mod bedre forhold for avlssøerne.

Topfoto: So i fareboks i dansk svinestald. Finn Frandsen/Politiken/Ritzau Scanpix

Størstedelen af Danmarks 1 mio. avlssøer tilbringer op til en femtedel af deres voksne liv fastlåst af hårde metaltremmer, hvor de hverken kan vende eller dreje sig. De kan ikke bygge rede, drage omsorg for deres pattegrise, rode i halm eller få opfyldt andre af deres naturlige behov, selvom det er nævnt i den nye danske dyrvelfærdslov, der tråde i kraft ved årsskiftet.

Mange taler dyrevelfærd – men søerne lider fortsat

I denne holder EU en høring om dyrevelfærd foranlediget af borgerinitiativet ‘End The Cage Age’ – ’Ud af buret’ – som vi var medstiftere af. Her krævede af næsten 1,4 millioner EU-borgere et forbud mod bure til landbrugsdyr.

Herhjemme har fødevareminister Rasmus Prehn og MEP-medlem fra S, Niels Fuglsang, i et indlæg i Altinget givet udtryk for, at EU’s lovgivning skal følge med tiden og burhøns forbydes.

Men i de danske svinestalde er det business as usual.

Allerede for syv år siden erklærede Landbrugsministeriet ganske vist, at fiksering af søer er et dyrevelfærdsproblem, der skal gøres noget ved. Men med ’Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin’ fra 2014 blev det frivilligt, om landmændene ville fiksere søerne. Og her syv år efter lever 90 % af de danske søer stadig under de samme forhold. Det er over en million danske svin bag tremmer. 

Skriv under og hjælp søerne

Støt her

So i dansk svinestalde - foto: Thomas Vilhelm/Ritzau Scanpix

En so i farebøjler i en dansk svinestald. Foto: Thomas Vilhelm/Ritzau Scanpix

Dansk dyrevelfærd får baghjul

Flere af de lande, vi ofte sammenligner os med, har allerede taget skridtet videre mod bedre forhold for avlssøerne. Sverige, Norge og Schweiz har forbudt fiksering af søer, og farebøjler er på vej til at blive udfaset i Østrig, Tyskland og New Zealand. 

Hvis Danmark ikke skal halte bagefter, bør se danske politikere derfor sikre, at der:

  • laves en bindende handlingsplan for udfasning af fiksering i de danske svinestalde.
  • indføres et umiddelbart stop for etablering af nye svinestalde, hvor der anvendes fiksering.
  • arbejdes for et forbud i hele EU mod fiksering af søer.

Færre dyr, flere planter

Under de igangværende landbrugsforhandlinger er der fokus på at tilgodese klimaet og landmændene, alt imens dyrenes trivsel bliver overset. Men klima og dyrevelfærd er ikke en modsætning, og der er bred enighed om, at vi skal reducere produktionen af kød for at nå de klimamål, vi har sat os.

Derfor foreslår vi i World Animal Protection, at landbruget omlægges til en mere plantebaseret produktion med fokus på at dyrke grønt til menneskeføde, og at dyrene i landbruget får et mere naturligt liv.

So, der kan være naturligt sammen med sine pattegrise

Det vil også være med til at fremtidssikre landbruget, for forbrugerne efterspørger i stigende grad dyrevelfærd, økologi og plantebaserede produkter. En ny EU-støttet rapport ‘Smart Protein - Plant-based Food Sector Report’ viser, at markedet for plantebaserede produkter på to år samlet er steget med 49 % i de europæiske lande.

For at hjælpe de landmænd, der skal omlægge deres produktion, bør den danske regering lade sig inspirere af Holland. Her arbejder regeringen aktivt på at nedbringe antallet af svin og betaler svinelandmænd for permanent at standse svineproduktionen. Derudover bør Danmark gå forrest i støtten til plantebaserede produkter. 

Hjælp os med at overbevise politikerne om, at der er brug for en ny retning i landbruget:

Skriv under

Støt her

Det skal være slut med fikserede søer

So i dansk svinestalde - foto: Thomas Vilhelm/Ritzau Scanpix

Flere lande har allerede forbudt fiksering af søer eller er på vej til at udfase det. Danmark halter bagefter – på trods af fordelene ved at slippe søerne fri...