En abe på et thailandsk marked. Foto: Andrew Skowron

Milliarder af vilde dyr avles i fangenskab for pengenes skyld

Nyheder

Verden over tjener bagmænd store penge på at avle vilde dyr under elendige forhold i fangenskab. Dyrene lider, og avlen er også til fare for mennesker.

Topfoto: En abe på et thailandsk marked. Andrew Skowron

 • Elefantunger bliver avlet i fangenskab, adskilt fra deres mødre, lænket og slået for at nedbryde dem psykisk og gøre dem føjelige nok til at underholde turister.
 • Løver bliver næsten fra fødslen udnyttet til, at turister kan kramme og give dem sutteflaske. Når de vokser op, bliver mange skudt af trofæjægere i ’dåsejagter’ eller dræbt for at blive brugt i traditionel medicin.
 • Bjørne udsættes for et helt liv med smerte og frygt på bjørnefarme, hvor de får tappet deres galde til brug i traditionel asiatisk medicin.

Vi anslår, at der på verdensplan avles 5,5 mia. vilde dyr i fangenskab – og ovenstående er blot nogle få eksempler på de lidelser, dyrene gennemgår.

Elefantunge trænes med brutale metoderElefantunger trænes med brutale metoder til at adlyde mennesker.

Handlen med vilde dyr indbringer hvert år milliarder af dollars og truer flere arters overlevelse. Der mangler i høj grad kontrol med farmene med vilde dyr, og adskillige regeringer støtter dem endda.

Vores nye rapport ’Bred for profit’ afslører omfanget af denne brutale industri, hvor vilde dyr avles for at blive brugt som kæledyr, turistunderholdning, pyntegenstande, luksusmad, modeprodukter eller traditionel medicin.

Avlet for profit: Industriens omfang

Vores undersøgelse viser, at avl på vilde dyr ofte er dårligt reguleret, og at der på tværs af industrien mangler gennemsigtighed og tilstrækkelig overvågning. 

Manglen på tilgængelige data gør det umuligt at komme med et præcist tal, men et konservativt skøn er, at der lige nu opdrættes 5,5 mia. vilde dyr i fangenskab.

Ræveunge i burEn ræveunge på en norsk pelsfarm. Foto: Network for Animal Freedom

Onlinekilder alene rapporterede over 900 mio. dyr, herunder:

 • Pattedyr: Mindst 99.034.455 dyr fra 79 arter, heriblandt tigre, løver, makakaber og delfiner avlet til turistindustrien, mink og mårhunde avlet til modeindustrien og bjørne avlet til traditionel medicin.
 • Padder: Mindst 525.132.190 dyr fra 27 arter, heriblandt træfrøer, salamandre og tudser avlet til handlen med kæledyr.
 • Fugle: Mindst 171.046.051 dyr fra 249 arter, heriblandt sangfugle og papegøjer, der opdrættes i stor skala i Sydøstasien for at blive solgt som kæledyr.
 • Krybdyr: Mindst 141.108.351 dyr fra 133 arter, heriblandt millioner af krokodiller, der avles for deres skind og kød i 47 lande i Nord-, Central- og Sydamerika, Afrika og Asien, og mere end 300 mio. havskildpadder, der hvert år avles alene i et enkelt land.

Krokodille på krokodillefarmEn krokodille på en farm ejet af modefirmaet Hermès. Foto: Farm Transparency Project 

Der findes farme med vilde dyr i 90 lande. De spænder fra rævefarme i Canada til afrikanske farme med kongepytoner. 

En tredjedel af de registrerede arter på farme er klassificerede som Næsten Truet, Sårbar, Truet eller Kritisk Truet af den internationale union for naturbeskyttelse, IUCN. Og cirka to tredjedele er omfattet af CITES, konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter.

Avlen på vilde dyr er farlig for både dyr og mennesker

Elendig dyrevelfærd: 

 • Vilde dyr på farme er ofte syge, underernærede, udviser tvangspræget adfærd pga. stress, har skader og betændte sår eller har misdannelser pga. indavl.
 • Selv på de bedst forvaltede farme gør det store antal dyr og fokus på indtjening det højst usandsynligt, at dyrevelfærden bliver prioriteret.

Oddere i et lille bur på en odderfarmOddere på en farm i Malang, Indonesien.

Til fare for folkesundheden: 

 • De stressende, unaturlige og dårligt regulerede forhold på farmene gør dem til effektive ynglepladser for zoonoser, dvs. sygdomme der smitter fra dyr til mennesker. Mere end 2 mio. mennesker dør hvert år zoonoser.
 • Fordi handlen med vilde dyr foregår på globalt plan, kan disse sygdomme udvikle sig til pandemier som COVID-19.

Bjørn bag tremmerEn bjørn på en vietnamesisk bjørnegaldefarm. Denne bjørn blev i 2023 reddet i et samarbejde mellem os, Four Paws og myndighederne. Foto: World Animal Protection / One Touch Connections

En trussel mod artsbevarelse og lokale økonomier:

Ejerne af farme med vilde dyr påstår ofte, at de hjælper med artbevarelse og levebrød til lokalsamfundet. Men i virkeligheden er handlen med vilde dyr med til at true mange arters overlevelse.

 • Nogle gange bliver dyr, der er indfanget fra naturen, ’hvidvasket’ som opdrættede dyr og solgt via farmene. Det sker for at imødekomme efterspørgslen, eller hvis en farm har svært ved succesfuldt at avle på dyrene i fangenskab.
 • Produkter fra farmene kan også opretholde og øge efterspørgslen, hvilket gør det attraktivt for krybskytter at indfange eller dræbe vilde dyr i naturen.
 • De lokalsamfund, der arbejder på farmene, får forsvindende lidt af de enorme fortjenester og er samtidig de mest sårbare over for økonomiske nedture. Arbejdet på farmene er en upålidelig indtægtskilde, og de ansatte er udsat for sundheds- og sikkerhedsrisici.

Makakaber på abefarmMakakaber på en farm med over 2.000 aber i Vietnam. Foto: Jan Schmidt-Burbach 

Udnyttelsen af vilde dyr i fangenskab skal stoppes

På farme med vilde dyr lider dyrene dag efter dag, fra det øjeblik de fødes i fangenskab, og indtil de slagtes eller handles videre, mens de stadig er i live.

I World Animal Protection opfordrer vi regeringer over hele verden til at forbyde de kommercielle dyrefarme, og vi tilskynder feriegæster til at undgå alle former for unaturlig underholdning med vilde dyr og i stedet vælge dyrevenlige alternativer. 

Læs rapporten

Find en dyrevenlig ferieoplevelse

Vil du vide mere