Søer over hele Europa tilbringer en stor del af deres liv bag tremmer

EU-Parlamentets landbrugsudvalg vil gøre burdyr til fortid

Nyheder

Snart skal det være slut med grise, høns og kaniner bag tremmer, hvis det står til EU’s landbrugsudvalg. I deres nye resolution opfordrer de EU-Kommissionen til at gøre det forbudt at holde landbrugsdyr i bure.

Den 21. maj nåede landbrugsudvalget til enighed om en resolution baseret på det europæiske borgerinitiativ ’End the Cage Age – ’ Ud af buret’. Vi står bag initiativet sammen med en lang række andre organisationer.

Resolutionen indeholder en udfasningsdato for bure til landbrugsdyr, der hedder 2027. Samtidig skal alle animalske produkter, der importeres til EU, også være produceret under forhold, hvor dyrene ikke har været holdt i bure. 

I resolutionen understreger landbrugsudvalget vigtigheden af, at landmændene i EU får det nødvendige incitament og økonomisk støtte til at omlægge til burfri produktion.

Næste skridt

EU-Parlamentet skal stemme om resolutionen i starten af juni. Afstemningen er ikke bindende, men vil være med til at sende et klart signal til Kommissionen, som i slutningen af juni måned fremlægger deres svar på kravet fra 1,4 mio. europæere om at gøre burdyr til fortid.

Resolutionen er resultatet af en høring i EU-Parlamentet den 15. april. Her var der overvældende støtte til et forbud mod bure til landbrugsdyr fra parlamentsmedlemmerne og repræsentanter fra andre EU-institutioner, herunder Kommissionen.

Landbrugskommissær Janusz Wojciechowski udtalte under høringen, at Kommissionen bakker op om en sådan omlægning af dyreproduktionen, og han lovede at arbejde for ny lovgivning på området.

Kampagnechef i World Animal Protection Danmark Esben Sloth tager meget positivt imod udmeldingen:

”Resolutionen viser, at det ikke kun er borgere over hele Europa, som vil have stoppet den forældede praksis med at spærre millioner af landbrugsdyr inde bag tremmer. Mange lovgivere ønsker det samme. Landbrugsudvalget skal have ros for at anerkende og acceptere, at der er behov for forandring. Nu skal vi have Kommissionen til at fremsætte et konkret lovforslag hurtigst muligt.”

Kaniner på en polsk kaninfarm

Landbrugsudvalget opfordrer også til, at der lovgives om  minimumsstandarder for kaninopdræt i landbruget.

Stor opbakning

Når mange dyr presses sammen på meget lidt plads, går det ud over deres velfærd og livskvalitet. Videnskabelig forskning viser, at landbrugsdyr lider, når de holdes i små bure. Alligevel tilbringer over 300 mio. dyr i EU hvert år hele eller dele af deres liv i små bure, bokse eller båse.

Tæt på 1,4 mio. EU-borgere skrev under på ’End the Cage Age’. Det er det kun sjette europæiske borgerinitiativ, som har opnået det krævede antal underskrifter og dermed forpligter EU-Kommissionen til at behandle sagen. 

Vi er over 170 organisationer, der står bag initiativet. Det bliver også bliver bakket op af bl.a. 140 internationale forskere, en række førende europæiske fødevarekoncerner og Den Internationale Sammenslutning af Dyrlægestuderende IVSA.

Der er brug for en ny retning i landbruget. Hjælp os med at presse på for bedre forhold for landbrugsdyr:

Skriv under

Vil du vide mere