Dyrlægebehandling til nødstedte dyr

26/08/2020

Siden juli har kraftig monsunregn skabt oversvømmelser, jordskred og ødelæggelser i den indiske delstat Assam. Vi hjælper tusindvis af dyr, der i fanget i vandmasserne.

Vi støtter mobile dyrlæger, der tager rundt og behandler dyrene i en lang række af de ramte landsbyer.

To store floder er flydt over deres breder og har oversvømmet næsten alle 33 distrikter i Assam, og en stor del af landbefolkningen er hårdt ramt. Mange er helt afhængige af deres marker og dyr og har mistet mere eller mindre alt. Mere end 1,3 mio. kreaturer og 1 mio. fjerkræ er blevet ramt af katastrofen.

Da de fleste marker er oversvømmede, kan man se mange dyr stå langs vejsiderne, da de har søgt mod højereliggende områder. De mangler mad, rent drikkevand og ly for elementernes rasen.

Mange af dyrene er stressede og fanget i forurenet flodvand. Nogle steder står dyrene i timevis eller endda dagevis i vandet, hvilket kan føre til, at de får parasitter, infektioner, sår, diarre, hudsygdomme, stivkrampe og brystkirtelbetændelse.

Hjælp til dyrene er også hjælp til mennesker

Vi har sat ind med hjælp til mindst 20.000 dyr – primært køer, bøfler, geder og grise, men også høns, ænder og kæledyr. Mens delstatsregeringen sørger for foder til dyrene, støtter vi mobile dyrlæger, der tager rundt og behandler dyrene i en lang række af de ramte landsbyer.

Ved at beskytte dyrene, så de kan overleve katastrofen, hjælper vi også deres ejere med at kunne komme på fode igen, når oversvømmelserne har lagt sig.

Vi arbejde desuden på at få delstatsregeringen til at indføre en katastrofeberedskabsplan for dyrene i Assam, så de vil være bedre beskyttet i fremtidige naturkatastrofer.

Læs mere om vores katastrofearbejde >>

Dyrebare dyr: Skældyret

Skældyrene er udryddelsestruede, fordi de bruges i traditionel medicin

Skældyr har små sten i maven og slås ved at svinge med halen – og er det mest illegalt handlede pattedyr i verden. Lær mere om skældyr.