Katastrofehjælp

Problem

  • Over 40 millioner dyr bliver hvert år ramt af katastrofer som oversvømmelser, tørke og tyfoner
  • Dyrene bliver dræbt, skadet eller fordrevet, og efterfølgende dør mange af sult og sygdomme
  • Når dyrene dør, mister deres ejere ofte deres livsgrundlag.

Løsning

  • Dyrene og deres ejere skal have akut hjælp, når katastrofen rammer
  • Forebyggende katastrofeberedskaber skal sikre, at dyrene er beskyttet i fremtidige katastrofer.

Det gør vi

  • Vi sørger for dyrlægebehandling, mad og vand til dyrene og genforener dem med deres ejere
  • Vi rådgiver regeringer, lokale myndigheder og NGO’er om udvikling af katastrofeberedskaber, der indtænker dyr
  • Vi hjælper lokalbefolkningen med at tage forholdsregler for at beskytte deres dyr i katastrofer.

Hjælp os med at redde dyr, der rammes af katastrofer

Når du støtter vores arbejde, bliver dit bidrag brugt, hvor behovet er størst for hjælp til forskellige dyr over alt i verden, herunder til dyr i katastrofesituationer