Katastrofehjælp

Problem

 • Over 40 millioner dyr bliver hvert år ramt af katastrofer som oversvømmelser, tørke og tyfoner
 • Dyrene bliver dræbt, skadet eller fordrevet, og efterfølgende dør mange af sult og sygdomme
 • Når dyrene dør, mister deres ejere ofte deres livsgrundlag.

Løsning

 • Dyrene og deres ejere skal have akut hjælp, når katastrofen rammer
 • Forebyggende katastrofeberedskaber skal sikre, at dyrene er beskyttet i fremtidige katastrofer.

Det gør vi

 • Vi sørger for dyrlægebehandling, mad og vand til dyrene og genforener dem med deres ejere
 • Vi rådgiver regeringer, lokale myndigheder og NGO’er om udvikling af katastrofeberedskaber, der indtænker dyr
 • Vi hjælper lokalbefolkningen med at tage forholdsregler for at beskytte deres dyr i katastrofer.

Hjælp os med at beskytte dyr i katastrofer

Støt vores arbejde for at redde katastroferamte dyr og andre dyr i nød over hele verden. Dit bidrag bliver brugt, hvor behovet er størst – blandt andet til at beskytte dyr, der rammes af naturkatastrofer.

Hund reddet i naturkatastrofe
Hver gang vi bruger 40 kr. på akut katastrofehjælp, kunne vi have opnået den samme forskel for 5 kr. på forebyggende arbejde.

Dyr og menneskers liv hænger sammen

En milliard af verdens fattigste mennesker er afhængige af deres dyr for at forsøge sig. Størstedelen af dem lever i verdens mest katastroferamte områder. Dyrene er deres kilde til mad, de er arbejds- og transportdyr og de er handelsvarer for deres ejere. 

Derfor er det er vigtigt at redde dyrene – ikke kun for deres egen skyld, men også for at sikre deres ejere en fremtid efter katastrofen. Vi hjælper også kæledyr, som ofte er til stor trøst for deres ejere og giver dem håb for fremtiden.

”Klimaforandringer betyder, at der sker flere naturkatastrofer.”
Gerardo Huertas, leder af World Animal Protections katastrofeteam

Vi rykker hurtigt ud

Vi har et globalt netværk af katastrofemedarbejdere, der står klar til at rykke ud 365 dage om året, når katastrofen rammer.

Fordi vi kan rykke så hurtigt ud, kan vi hjælpe, hvor behovet er størst – hvad enten der er brug for dyrlægehjælp, foder, evakuering af dyr eller genforening af dyr og ejere.

Samarbejde med Røde Kors

Vi samarbejder med Internationale Røde Kors og Røde Halvmåne (IFRC) om også at hjælpe dyrene i de humanitære katastrofeindsatser.

Vi har blandt andet oplært Røde Kors-ansatte i, hvordan de evakuerer dyr fra katastrofeområder og sikrer sig, at de overlever.

"Vi er typisk de første til at rykke ud, men vi oplever ofte, at folk ikke vil evakuere katastrofeområdet på grund af deres dyr. Vi har nu lært at tage os af sårede dyr, indtil vi kan tilkalde eksperthjælp fra for eksempel World Animal Protections dyrlæger.” 
Ezequiel González, Røde Kors Costa Rica

Forebyggende arbejde redder liv

Vi samarbejder med regeringer, myndigheder og lokale organisationer om at hjælpe lokalsamfund med at beskytte deres dyr i fremtidige katastrofer. Det gør vi blandt andet ved at:

 • undervise lokalbefolkning og dyrlæger i at passe på dyrene under og efter katastrofer
 • udvikle lokale katastrofeplaner, der indtænker dyr, og lave planer for evakuering af dyrene
 • sørge for forsvarlig opbevaring af dyrenes foder og vand
 • bygge og forstærke læskure og stalde, så de kan modstå elementernes rasen
 • vaccinere dyrene mod de sygdomme, der typisk spreder sig efter en katastrofe

Over 50 års erfaring med katastrofehjælp

 • Siden 1964 har vi beskyttet dyr, der rammes af naturkatastrofer
 • Omkring 8 mio. dyr har nydt godt af vores katastrofehjælp
 • Vores har hjulpet katastroferamte dyr i over 80 lande

Se 55 års katastrofearbejde på 55 sekunder:

amazon rainforest