A bear cub on a farm in Vietnam - photo by our partners Education for Nature Vietnam

Dramatisk fald i produktion af bjørnegalde i Vietnam og Sydkorea

Nyheder

Antallet af bjørne i fangenskab i Vietnam er faldet fra 4.300 i 2005 til under 400 i dag – et fald på mere end 90 %. I Sydkorea er antallet af bjørne på bjørnegaldefabrikker faldet med 70 %.

Bjørnegalde er en populær ingrediens i traditionel asiatisk medicin. Det har ført til, at tusindvis af bjørne i Asien holdes under elendige forhold i fangenskab, så man kan tappe deres galde og sælge den. Vi arbejder for at få stoppet den grusomme praksis.

Overvågning af bjørne i fangenskab

I Vietnam vedtog regeringen i 2005 et forbud mod bjørnegaldefabrikker og tapning af bjørnegalde efter pres fra os og andre organisationer. 

Der er dog stadig et smuthul i loven. Bjørneejerne må gerne beholde de store dyr i fangenskab som ’kæledyr’, hvis de allerede levede i fangenskab, inden loven blev vedtaget. Det har resulteret i, at nogle ejere fortsat har tappet galde fra deres bjørne i det skjulte.

Siden loven blev vedtaget, har vi samarbejdet med regeringen om at registrere og mikrochippe alle de bjørne, der lever i fangenskab, og føre tilsyn med dem. På den måde sikrer vi, at der ikke indfanges nye bjørne fra naturen. 

Bjørne, som ikke er mikrochippet eller har de rette registreringspapirer, bliver konfiskeret og overført til et regeringsdrevet redningscenter eller reservater drevet af dyreorganisationer.

Vi nærmer os målet i Vietnam

Sammen med vores vietnamesiske partnerorganisation Education for Nature Vietnam (ENV) lobbyer vi for stærkere lovmæssig beskyttelse af bjørnene. Bl.a. ønsker vi, at avl i fangenskab kun må finde sted med artsbevarelse for øje.

Vi laver også et stort oplysningsarbejde i landet og kan se, at det gradvist fører til en holdningsændring hos befolkningen.

Takket være vores samarbejde med regeringen, politimyndighederne og vores lokale partnerorganisation nærmer vi os målet om helt at få gjort en ende på bjørnegaldeindustrien i Vietnam.

Succesen i Sydkorea

Et lignende billede tegner sig i Sydkorea. Her har vi siden 2003 – sammen med vores lokale partneroganisation Green Korea United (GKU) – arbejdet på at få stoppet bjørnegaldeindustrien.

I dag er der kun omkring 425 bjørne tilbage på fabrikkerne sammenlignet med 1.4000 i midt-00’erne. Det er et fald på 70 %.

Bjørne udnyttes for deres galdes skyld

Vores samarbejde med GKU, private virksomheder, organisationer og regeringen førte i 2014 til en milepæl. Regeringen og de sydkoreanske galdefabriksejere indgik her en aftale om at udfase industrien. 

Fabriksejerne sagde ja til frivilligt at sterilisere bjørnene på fabrikkerne, så der ikke kan avles flere bjørne ind i industrien, og i 2017 var 967 bjørne i fangenskab blevet steriliseret.

I kombination med stærk beskyttelse af bjørne i naturen og overvågning af fabrikkerne bør det betyde, at de bjørne, der i dag er tilbage på fabrikkerne, vil være den sidste generation i fangenskab.

Vi fortsætter med at beskytte de sydkoreanske bjørne

Det er dog fortsat lovligt i Sydkorea at opdrætte bjørne og slagte dem i 10-årsalderen for at høste deres galde og galdeblære. Vi arbejder derfor fortsat aktivt i landet for at forhindre, at bjørnegaldehandlen vender tilbage.

Bl.a. samarbejder vi med regeringen om at forbedre overvågningen af fabrikkerne og forhøje bøderne for illegal avl. På den måde vil vi sikre, at ingen nye bjørne kommer ind i industrien ad bagvejen.

Den globale handel med vilde dyr skal stoppes

Handlen med bjørnegalde er en del af den globale handel med vilde dyr, der hvert år er skyld i, at milliarder af dyr lider.

Vil du vide mere