Bjørnegaldefabrikker i Asien

Problem

  • I Øst- og Sydøstasien holdes op mod 24.000 bjørne i fangenskab på galdefabrikker
  • Bjørnene får tappet deres galde på smertefuld vis, så den kan bruges i traditionel asiatisk medicin
  • Bjørnene lever under usle forhold og lider hele livet

Løsning

  • Galdefabrikkerne skal lukkes, og handlen med bjørnegalde skal stoppes
  • Bjørnegalde skal udskiftes med plantebaserede alternativer i traditionel medicin

Det gør vi

  • Vi arbejder for at få landenes regeringer til at lukke fabrikkerne og forbyde produktion af bjørnegalde
  • Vi påvirker regeringerne til at vedtage og håndhæve love, der beskytter vilde bjørne fra tilfangetagelse
  • Vi oplyser forbrugerne om bjørnenes forhold og arbejder for at fremme alternativer til bjørnegalde

Hjælp os med at stoppe bjørnenes lidelser

Støt vores arbejde for at hjælpe bjørnene. Dit bidrag bliver brugt, hvor behovet er størst for hjælp til forskellige dyr over alt i verden, herunder til vores arbejde for at redde bjørne fra et liv i fangenskab.