Mink er vilde dyr, der mistrives i små bure

Danmark – foregangslandet, der går baglæns

Nyheder

KRONIK: Fra denne måned er det igen tilladt at holde mink i små bure for at genoptage det, der engang var verdens største produktion af pels. Men der er intet at fejre, og der er ingenting at være stolt af.

Af Pernille Fraas Johnsen, seniorrådgiver i World Animal Protection, agronom og ph.d. i dyreadfærd.

De første mink er i skrivende stund på vej tilbage på dansk grund og følges næsten minutiøst, som var der tale om bananbådenes genkomst på Langelinie efter Anden Verdenskrig. 

Men minkproduktion er uacceptabel, formålsløs og håbløs uddateret, både når det gælder dyrevelfærd, miljø og samfundsøkonomi.

De danske minkfarme har i mange år belastet vores fjorde og vandløb med uforholdsmæssigt store udledninger af ammoniak og fosfor. Danske pelsdyrbedrifter havde før nedlukningen et gennemsnitligt underskud på mere end 700.000 kr. årligt. Og når vi ser på dyrenes velfærd, er den under al kritik, hvilket igen og igen bekræftes af videnskabelige undersøgelser. Selv pelsbranchen egne standarder er helt utilstrækkelige, når man går dem efter i sømmene.

Skriv under mod pelsdyravl i EU

Indtil videre er der tale om en lille håndfuld minkavlere, der starter igen. Tre har foreløbig tilmeldt sig Husdyrregisteret, og formanden for Danske Mink, Louise Simonsen, skyder på, at der i første omgang vil være tale om en produktion baseret på 5000 avlsdyr.

Ingen kan sige, hvor mange der vil etablere sig de næste år, selv minkbranchen er i tvivl. Men 5000 mink er 5000 for mange og kan hurtigt mangedobles.

Der er hverken gode erhvervsmæssige eller fornuftige samfundsøkonomiske argumenter, ingen miljømæssige fordele og slet ikke nogen dyrevelfærdsmæssige grunde til at genoptage en produktion, som Dyreetisk Råd kalder uacceptabel, og hvor den ene meningsmåling efter den anden kun viser opbakning fra en mindre del af befolkningen.

Mink i bur på pelsfarm

Minkavl er stærkt på vej ud overalt – både kulturelt og politisk – i det meste af den vestlige verden. Særligt i EU anses pelsproduktion og brugen af pels efterhånden som et fortidslevn, der hører til i en anden tid, hvor vi ikke vidste bedre.

En lang række EU-lande har allerede forbudt minkproduktion, f.eks. Tyskland, Frankrig, Tjekkiet, Østrig, Holland og Italien.

Når der i næste måned afholdes Copenhagen Fashion Week, er pels bandlyst på catwalken, ligesom den også er i London, Amsterdam og Stockholm. I dag er der stort set ingen designere med respekt for sig selv, der benytter pels i deres nye kreationer. Selv modens medier bandlyser nu al omtale af tøj og tilbehør, der er med pels fra mink og andre vilde dyr.

Hertil kommer den kolde kendsgerning, at EU-Parlamentet og EU-Kommissionen allerede sidste år besluttede, at de vil udfase brugen af bure i den animalske husdyrproduktion, efter at 1,4 mio. EU-borgere skrev under på borgerinitiativet End The Cage Age, der forlangte et stop for tremmedyr.

Fur Free Europe, som er et lignende borgerforslag om afskaffelse af pelsproduktion i EU, har på under otte måneder samlet over 1,2 mio. underskrifter. Vores klare vurdering er, at det ligesom End The Cage Age vil føre til en endelig aflivning af pelsindustrien i EU inden for ganske få år.

Når danske politikere fejrer sig selv ude i verden, ynder de at klappe hinanden på skuldrene og kalde Danmark for et foregangsland ved enhver given lejlighed. Således også når det kommer til dyrevelfærd.

Virkeligheden er imidlertid en anden, og med genindførelsen af minkhold er Danmark et foregangsland, der ikke bare går, men drøner baglæns i forhold til dyrevelfærd.

Skriv under mod pelsdyravl i EU

En mink i bur. Foto: Jo-Anne McArthur / Djurrattsalliansen / We Animals Media

Foto: Jo-Anne McArthur / Djurrattsalliansen / We Animals Media

Det absurde er, at civilsamfundet og landets borgere har forstået, at pelsproduktion er ude af trit med en bæredygtig fremtid for mennesker, dyr og natur, mens lovgiverne bliver ved med at tøve.

Om det skyldes berøringsangst i forhold til den politisk betændte minksag om manglende lovhjemmel eller andre politiske dagsordener, skal vi ikke gøre os kloge på.

I hvert fald konkluderede chefredaktør Søren Egebjerg Pedersen for mindre end en uge siden i Jysk-Fynske Medier, at et politisk flertal for længst ville have forbudt minkavl, hvis ikke regeringen havde håndteret tvangsnedlukningen så dilettantisk og kritisabelt.

Således er han på linje med befolkningen, hvor der i de sidste mange målinger har været klart flertal for lukning af pelsindustrien. Senest i vores YouGov-undersøgelse fra december, hvor kun 24 % tilkendegiver, at minkhold er ‘ok’, mens halvdelen af befolkningen vil have forbudt minkproduktion i hele EU, og 54 % vil forbyde pelsimport.

Det er på høje tid, at Christiansborgs politikere dropper deres berøringsangst og forholder sig åbent og realistisk til den virkelighed, som resten af landet befinder sig i, og får lukket minkproduktionen i Danmark permanent.

Skriv under for et forbud mod pelsdyrproduktion i hele EU:

Skriv under

Vil du vide mere