Minks in a cage at a mink farm in Sweden

Dyreetisk råd: Uacceptabelt at holde mink i små bure

Nyheder

En ny udtalelse fra Dyreetisk Råd fastslår, at danske mink mistrivedes under de forhold, de levede under, indtil der midt i coronakrisen blev indført et midlertidigt forbud.

Det er ikke dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt at genoptage minproduktionen under de forhold, der findes på de danske minkfarme. Det er holdningen hos Dyreetisk Råd, fremgår det af en udtalelse, som rådet er gået ud med i dag, den 1. november.

For lidt plads og for få udfoldelsesmuligheder

I udtalelsen står der bl.a., at "Det Dyreetiske Råd finder, at gode udfoldelsesmuligheder er en afgørende forudsætning for, at dyrenes velfærd kan tilgodeses. Meget restriktive former for dyrehold kan derfor ikke anses for tidssvarende og dyrevelfærdsmæssigt forsvarlige med den nuværende viden om dyrs adfærdsmæssige behov."

Samlet set mener Rådet, at det er uacceptabelt at holde mink i de eksisterende bure på de danske minkfarme. Der er for lidt plads og for få muligheder for at skabe berigelse for dyrene. Minkene kan ganske enkelt ikke udfolde deres naturlige adfærd og dermed få opfyldt deres behov.

Bred opbakning til forbud

Vi er glade for, at Dyreetisk Råd nu har sat en tyk streg under det faktum, at solitære rovdyr som mink mistrives, når de holdes indespærret i små trådbure. 

"Det er værd at bemærke, at Dyreetisk Råd også har repræsentanter fra landbrugserhvervet, og alligevel er det en klokkeklar melding fra et enigt råd om, at det ikke er dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt at holde mink på den måde, vi har gjort det i Danmark. På den baggrund er det svært at se, at der er nogen vej uden om, at regeringen indfører et permanent forbud," mener Esben Sloth, kampagnechef i World Animal Protection Danmark.

Vi kæmper at få de danske politikere til at indføre et permanent forbud mod minkavl, når det midlertidige forbud udløber ved udgangen af 2022. Og der er da også folkelig opbakning til sådan et forbud. Indtil videre har over 23.000 danskere bakket op om vores kamp med deres underskrift.

Vil du vide mere