COVID-19 og cykloner truer Indiens hunde

07/06/2021

Mens ulykkerne regner ind over Indien, er tre gange så mange hunde som normalt blevet efterladt på gaden. Vi kæmper nu for, at de ikke skal sulte.