A caged civet at a wildlife market in Bali

WHO opfordrer til forbud mod vådmarkeder med vilde dyr

Nyheder

Verdenssundhedsorganisationens nye tiltag for at stoppe vira som COVID-19 er en god nyhed. Men det bør gøres permanent og gælde alle former for handel med vilde dyr.

“Særligt vilde dyr er kilden til mere end 70 % af alle smitsomme sygdomme hos mennesker, hvoraf mange skyldes nye, ukendte vira,” siger verdenssundhedsorganisationen WHO, der sammen med OIE (World Animal Health Organization) og UNEP (United Nations Environment Programme) nu opfordrer til at lukke alle vådmarkeder, som kan sprede zoonoser i stil med COVID-19. 

“Derfor opfordres alle kompetente institutioner verden over til at suspendere handel med levende dyr på markeder og fødevaremarkeder som en nødforanstaltning. Medmindre der er fuld kontrol, og alle sikkerhedsprocedurer er overholdt,” udtaler WHO. 

A captive bat eating fruit, at a market in Jakarta, Indonesia. Credit Line: World Animal Protection / Aaron Gekoski

Vådmarked i Jakarta, Indonesien

Udnyttelsen af vilde dyr skal stoppes

Vi hilser WHO’s melding velkommen, da vi gennem mange år har forsøgt at få bandlyst alt salg af vilde dyr på globalt plan.

Sidste år, da coronapandemien lukkede verden ned, opfordrede vi sammen med 240 andre dyreorganisationer WHO og FN til at stoppe handel med vilde dyr, herunder på vådmarkeder.

“Tilfangetagelse og indespærring af vilde dyr i bittesmå klaustrofobiske bure under stressende og ukontrollerede forhold på fødevaremarkeder er ikke bare uacceptabelt og grusomt. Det skaber også et livsfarligt miljø, der er kimen til nye smitsomme sygdomme,” siger Gilbert Sape, international kampagnechef i World Animal Protection.

Coronavirus stammer fra vildt dyr

Siden coronapandemiens start december 2019 har WHO mistænkt vådmarkeder med vilde dyr i Wuhan, Kina, for at have været årsagen til den globale spredning af COVID-19.

Det er påvist, at virussen SARS-CoV-2 stammer fra et vildt dyr, sandsynligvis en flagermus, men det er endnu ikke præcist klarlagt, hvordan springet fra dyr til menneske er sket.

A captive bat eating fruit, at a market in Jakarta, Indonesia. Credit Line: World Animal Protection / Aaron Gekoski

Vådmarked i Jakarta, Indonesien

“Det er virkeligt gode nyheder, at WHO og de to andre internationale organisationer nu opfordrer alle ansvarlige aktører til at suspendere handel med vilde dyr på vådmarkeder – hvad enten dyrene er fanget med henblik på brug som fødevarer, traditionel medicin, kæledyr eller avl,” siger Gitte Buchhave, direktør i World Animal Protection Danmark.

“Vi og mange andre dyreorganisationer har i mange år ønsket et forbud. Vi ser gerne, at det er starten på en global bandlysning af alle former for handel med vilde dyr, som vi anser for skadelige for både dyr og mennesker,” slutter Gitte Buchhave.

Vil du vide mere