Vil TripAdvisor gøre noget for at hjælpe vilde dyr?

24/06/2016

I over et år har vi forsøgt at få TripAdvisor til at mødes med os. Først da mere end 330.000 dyrevenner protesterede, sagde TripAdvisor ja til et møde om, hvad de kan gøre for at hjælpe vilde dyr i turistindustrien.

På mødet ønskede TripAdvisor ikke at forpligte sig til en tidsramme for deres undersøgelse, og de sagde direkte, at det kan komme til at tage flere år.

I starten af juni kunne vi langt om længe sætte os ned sammen med TripAdvisor for at diskutere udnyttelsen af vilde dyr i turistunderholdning. Det skete, efter at over 330.000 dyrevenner havde bakket op om vores underskriftsindsamling rettet mod TripAdvisor.

”Forpligter sig til at undersøge”

På mødet var udmeldingen fra TripAdvisor, at de ”forpligter sig til at undersøge denne [problemstilling] på en hensynsfuld og ansvarlig måde for at beskytte dyrenes velfærd”. Til det formål nedsætter de en arbejdsgruppe.

Det er kun et lille skridt – men dog et skridt i den rigtige retning. Vi har sagt ja til at dele vores dokumentation for, hvordan vilde dyr bliver mishandlet for at underholde turister. Vi giver også TripAdvisor eksempler på steder, hvor turister kan opleve vilde dyr, uden at det går ud over dyrenes velfærd – for eksempel bjørnereservatet, vi finansierer i Rumænien.

Vi har desuden tilbudt TripAdvisors arbejdsgruppe vores ekspertise inden for dyrevelfærd. Vi kan rådgive dem om, hvordan de kan beskytte vilde dyr, og vi har foreslået dem at lave en mærkningsordning kaldet VildeDyrForløbere, der fremhæver reservater eller naturparker, hvor dyrene har det godt. Ordningen skal tilsvare TripAdvisors GrønneForløbere-mærke, der gives til økovenlige hoteller.

Ingen konkrete løfter om at hjælpe vilde dyr

Selvom TripAdvisor ”forpligter sig til at undersøge”, tjener de fortsat penge på og promoverer turistattraktioner, hvor vilde dyr bliver mishandlet. Og de har ikke forpligtet sig til at gøre noget konkret for at hjælpe vilde dyr. Det til trods for de mange beviser, vi har givet dem for, at dyrene lider - og til trods for protesten fra hundredtusinder af dyrevenner verden over.

På mødet ønskede TripAdvisor ikke at forpligte sig til en tidsramme for deres undersøgelse, og de sagde direkte, at det kan komme til at tage flere år.

Vi vil derfor fortsætte med at lægge pres på TripAdvisor. Du kan hjælpe os ved at skrive under eller dele vores underskriftsindsamling på Facebook eller Twitter. Det er takket være de mange underskrifter, vi allerede har fået, at TripAdvisor overhovedet sagde ja til at mødes med os. Vi har brug for fortsat at kunne lægge pres på dem, hvis vi skal overbevise dem om at gøre en reel forskel for vilde dyr.

Se hvordan TripAdvisor tidligere har reageret på vores kampagne >>

Mød Bruno: En heldig hund

Mød Bruno: En heldig hund

Hvalpen Bruno er blandt en million hunde, vi har vaccineret. Ved at vaccinere hundene, beskytter vi dem mod at blive slået ihjel på grund af frygt for rabies.