Stem for dyrene ved EU-Parlamentsvalget

01/05/2019

Din stemme kan gøre en forskel for dyrene i både Danmark og resten af EU-landene. Nu kan du se, hvilke af de danske kandidater der har forpligtet sig til at arbejde for bedre dyrevelfærd i EU.

EU bestemmer for eksempel, hvor meget plads grisene som minimum skal have i svinestalden.

Johanne Gabel, kampagneleder i World Animal Protection Danmark og svineavler, fortæller her, hvorfor du skal stemme på en dyrevenlig kandidat ved EU-Parlamentetsvalget den 26. maj 2019:

Valget af kandidater til EU-Parlamentet kan have stor betydning for dyrevelfærden – både i Danmark og resten af EU. 

EU har afgørende indflydelse på levevilkårene for dyrene i Europa – ikke mindst når det gælder landbrugsdyrene, hvoraf over 300 mio. er indespærret i bure i den industrielle produktion.

EU bestemmer for eksempel, hvor meget plads grisene som minimum skal have i svinestalden, og om længden af dyretransporter på tværs af grænser må begrænses.

Udover at være kampagneleder i World Animal Protection Danmark har Johanne Gabel et mindre, økologisk opdræt. Foto: Johanne Gabel, Hellehuses Haver

Sæt din stemme på en dyrevenlig kandidat

Sammen med EuroGroup for Animals – paraply for dyrevelfærdsorganisationerne i EU – har vi i World Animal Protection Danmark lavet en erklæring på 22 punkter om dyrevelfærd, som kandidaterne kan tilslutte sig. 

Dermed forpligter de sig til at arbejde for dyrevelfærd på de konkrete punkter, hvis de bliver valgt ind i EU-parlamentet. 

Find din dyrevenlige danske kandidat

Kandidaterne skal vælge mindst fem punkter ud af de 22 for at blive vist som støttende kandidat på VoteforAnimals2019

Øverst på hver kandidats profil kan du se, hvor stor en andel af erklæringen, de har tilsluttet sig. Jo flere punkter, jo højere andel og jo mere dyrevelfærd i det kommende parlament. 

Foto: Johanne Gabel, Hellehuses Haver

Dyrene skal have det bedre i hele EU

En af de vigtigste årsager til EU’s store betydning er, at EU’s love, regler og støtte gælder i alle lande på én gang. Dermed kan EU skabe lige vilkår for eksempelvis grise og andre landbrugsdyr i samtlige EU-lande.

Dyr indgår i meget høj grad i produktion og handel på tværs af grænser i EU. Det har derfor stor betydning, at der skabes bedre betingelser for alle dyr, uanset hvor de befinder sig i EU.

Et af punkterne i erklæringen omhandler et forbud mod bure til landsbrugsdyr i hele EU. Vi er også en del af det europæiske borgerinitiativ ’End Cage Age ’ – ’Ud af buret ’, der kræver sådan et forbud. Du kan bakke op om initiativet her:

Skriv under mod bure til landbrugsdyr i EU

Husk: Du kan låne dyrene din stemme den 26. maj:

VoteforAnimals2019

Topfoto: Johanne Gabel, Hellehuses Haver

Fra elefantridning til elefantglæde

Vi har hjulpet den thailandske elefantlejr ChangChill med at blive elefantvenlig.

Vi har hjulpet den thailandske elefantlejr ChangChill med at blive elefantvenlig. Her fortæller ejeren, hvor stor en forskel det har gjort for hans elefanter.