Saga

Snart et år i fangenskab: Nu må det stoppes

Nyheder

Saga og Eskild er allerede blevet frarøvet næsten et år af deres frie liv i naturen. Vi vil have ministeren til at sikre, at ikke flere marsvin lider samme skæbne, og at Saga og Eskild genudsættes om muligt.

Den 26. september det et år siden, at den unge marsvinehun Saga blev indhentet fra naturen og bragt til Fjord&Bælt i Kerteminde. Kort tid efter fulgte hanmarsvinet Eskild efter. Siden da har de levet i fangenskab i centerets lille havnebassin, der er på størrelse med et knappenålshoved i forhold til det areal, de levede på i naturen.

Vi mener, at det er uetisk at tage vilde hvaler af en beskyttet art og beholde dem i fangenskab, når de ville kunne klare sig selv i den fri natur. Forskning bør i stedet foretages på dyr, som er uegnede til at blive genudsat, hvilket da også er praksis i resten af verden.

Til ministeren: Giv ikke Fjord&Bælt ny tilladelse

Det er Miljøstyrelsen, der har givet Fjord&Bælt dispensation til at indhente de to marsvin fra det fri, så de kan anvendes til forskning og formidling. Det gør Danmark til et af de få lande i verden – måske det eneste – hvor det er lovligt at holde bifangede marsvin i fangenskab, selvom de kan genudsættes i naturen. 

Fjord&Bælt skal snart ansøge om ny tilladelse til at holde, udstille og avle på marsvin. Centeret har desuden mulighed for at ansøge om at indhente flere marsvin fra det fri. 

Vi vil derfor endnu engang kontakte miljøminister Lea Wermelin med denne opfordring:

  • Der bør ikke længere gives dispensation til at indhente vilde hvaler fra naturen og beholde dem i fangenskab, når de kan genudsættes i naturen. 
  • Fjord&Bælts dispensation til at udstille og avle på vilde hvaler i fangenskab bør ikke fornyes, da der ikke bør fødes flere vilde marsvin ind i et helt liv med utilstrækkelige og unaturlige forhold.
  • Saga og Eskild bør genudsættes i naturen, hvis de stadig kan klare sig i det fri.

Over 12.000 danskere har allerede støttet op om sagen, og vi vil bruge disse underskrifter til at vise ministeren, at der er stor opbakning til at få befriet Saga og Eskild.

Så meget er Saga gået glip af på et år

I det år, der er gået for Saga i fangenskab, ville hun i det fri have kunnet svømme op til 157.680 km, hvilket svarer til knap fire omgange rundt om jorden eller 283 ture mellem Danmarks sydligste punkt (Gedser Odde) og nordligste punkt (Grenen).

I stedet har hun måttet nøjes med svømme op til, hvad der svarer til 5.256.000 gange frem og tilbage på det længste stykke af havnebassinet.

I løbet af året ville hun som frit marsvin have kunnet jagte over en million småfisk. I stedet er hun blevet fodret med døde fisk og har kun kunnet jage de fisk, der er svømmet ind i havnebassinet, som hun deler med Eskild og det ældre hunmarsvin Freja.

Befri Saga og Eskild

Det er helt uacceptabelt, at Saga og Eskild er blevet dømt til et langt liv i fangenskab, og at fremtidige marsvin risikerer at lide samme skæbne. Marsvin og andre hvaler er vilde dyr, der skal have lov til at svømme frit og følge deres naturlige instinkter.

Ministeren bør støtte udarbejdelsen af en uafhængig vurdering af Saga og Eskilds egnethed til at blive genudsat, og – hvis de vurderes som egnede – støtte op om en genudsætning.

Vil du vide mere