Samarbejde med Internationalt Røde Kors

22. Oktober. 2014

Ved at hjælpe dyr, når katastrofen rammer, hjælper man også mennesker. Det er omdrejningspunktet for vores samarbejde med Internationalt Røde Kors.

Vi samarbejder med Internationalt Røde Kors (IFRC) om at inkludere dyr i praktiske løsninger, der skal hjælpe mennesker, som rammes af katastrofer. Dermed har vi klædt en række lokalsamfund bedre på til at imødegå katastrofer og samtidig bevist, at det gør en forskel at medtænke dyrene.

Menneskers og dyrs liv hænger nemlig uløseligt sammen. Omkring en milliard mennesker verden over er afhængige af deres dyr. Dyrene er deres kilde til mad og til en indkomst, det er deres venner og daglige følgesvende, og dyrene holder vagt over deres ejendom.

Når dyrevelfærd indtænkes i arbejdet med at lave beredskabsplaner og minimere risici, giver det færre lidelser for både mennesker og dyr, når katastrofen rammer. Samtidig betyder det, at folk har mindre brug for hjælp efter katastrofen og hurtigere kan genopbygge deres liv.

Fokus på dyrenes rolle

I dag, den 23. oktober, afholder vi sammen med Internationalt Røde Kors et arrangement i Genève med titlen ”Dyrs rolle som en bæredygtig løsning i humanitære udviklingsprogrammer”. Arrangementet skal sætte fokus på de fordele, der er ved at gøre dyrebeskyttelse til en del af et effektivt hjælpearbejde. Forskellige eksperter fra den humanitære sektor og udviklingssektoren fortæller om deres viden om området og diskuterer emnet.

Samarbejde promoverer fordelene ved god dyrevelfærd

Vi har fremsat følgende erklæring sammen med Internationalt Røde Kors:

”En milliard af verdens fattige er afhængige af dyr til føde og som levebrød. Hjælper man dyr, hjælper man også mennesker. Når katastrofen rammer, er mennesker og dyr afhængige af hinanden for at overleve. World Animal Protection og Internationalt Røde Kors arbejder sammen for at promovere fordelene ved god dyrevelfærd for lokalsamfund.”

Læs mere om vores arbejde med katastroferamte dyr >>

"Når katastrofen rammer, er mennesker og dyr afhængige af hinanden for at overleve."
Kategorier: 

Del i dit netværk:

Pinterest