Elephants facing each other with saddles on their backs at a tourist attraction - Unite for the herd - World Animal Protection

Så mange elefanter bliver mishandlet i Asiens turistindustri

Nyheder

Ny rapport afdækker omfanget af mishandlingen af elefanter i turistindustrien: 77 % af elefanterne lever under chokerende forhold – og antallet af elefanter i fangenskab vokser.

Elefantridning er en af de mest populære turistaktiviteter i Asien. Vores nye rapport 'Taken For a Ride’ afslører, at mere end tre fjerdedele af de omkring 3.000 elefanter i Asiens turistindustri lever under elendige forhold.

Vi har undersøgt forholdene for 2.923 elefanter ved turistattraktioner i Thailand, Sri Lanka, Nepal, Indien, Laos og Cambodia. Konklusionen er, at 77 % af elefanterne bliver ekstremt dårligt behandlet.

Vi opfordrer alle dyrevenner til at dele rapporten med venner og familie, så flere turister bliver klar over, hvordan elefanterne lider, og kan træffe et elefantvenligt valg på ferien.

1018526

Midtpunkt for mishandlingen

Forholdene for elefanterne i Thailand er værre end nogen andre steder. Her lever der næsten dobbelt så mange elefanter i fangenskab i turistindustrien som i resten af de asiatiske lande tilsammen.

Antallet af turister, der besøger Thailand, er steget fra 15,9 millioner til 32,6 millioner mellem 2010 og 2016. Det har betydet 30 % flere elefanter (fra 1.688 til 2.198), der holdes i fangenskab for at underholde turister.

Vores undersøgelse viste også, at mange turistattraktioner med elefanter i Thailand modtager tusindvis af besøgende hver eneste dag. Det betyder en indtjening på titusinder af dollars hver måned, der stammer fra udnyttelsen af asiatiske elefanter – en truet dyreart.

An elephant used for tourist entertainment.

Endeløse lidelser

Når elefanter ved turistattraktioner ikke bærer rundt på turister eller optræder i shows, holdes de typisk lænket dag og nat. De fleste lænker er under 3 meter lange.

Elefanterne får en utilstrækkelig kost og tilses sjældent af dyrlæger. De står ofte på hårde betongulve i stressende omgivelser med høj musik, befærdede veje og larmende grupper af besøgende.

Et voksende problem

Vores ekspert i elefanter, Jan Schmidt-Burbach, der er PhD i asiatiske elefanters sundhed, siger:

”Det bliver mere og mere populært at ride på elefanter og se dem optræde. Vi ønsker, at turister skal vide, at elefantunger tages fra deres mødre, bliver trænet med brutale metoder og lider under elendige leveforhold resten af deres liv.”

Han fortsætter: ”Der er et presserende behov for turistoplysning og strammere lovgivning, når det gælder underholdning med vilde dyr i den globale turistindustri. Vi arbejder for, at der sker en ændring i elefant-turismen, så de rejsende i stedet kan opleve elefanterne i ægte reservater, hvor de kan leve et naturligt liv.”

Holdningen blandt turister

Vi har her i 2017 spurgt ind til turisternes holdning. Undersøgelsen viste et fald på 9 % af turister, der finder elefantridning acceptabelt, når man sammenligner med en undersøgelse fra 2014. I 2014 svarede 53 % af de adspurgte, at elefantridning er acceptabelt, mens kun 44 % fandt det acceptabelt i 2017.

elephants-cower-in-an-overcrowded-pen

Den skjulte mishandling

De fleste turister, der betaler for oplevelser med elefanter, kan lide vilde dyr. De kender ikke til den skjulte mishandling, der ligger bag rideture, tricks og chancen for at tage en selfie med elefanten. Hvis folk kendte til den behandling, elefanterne udsættes for, ville de fleste sandsynligvis sige nej til at deltage i elefant-aktiviteter, hvor dyrene mishandles.

Den bedste måde at se elefanter på er ved at opleve dem i naturen eller i et reservat.

1019400

Læs mere i vores nye elefantrapport:

Hent rapporten

Vil du vide mere