Køer og bøfler fanget i oversvømmelser

02/02/2017

Vi er rykket ud for at hjælpe dyrene i det sydlige Thailand. Uden denne indsats kan tusindvis af køer og bøfler dø af sult eller sygdomme under de voldsomme oversvømmelser.

Omkring 15.000 bøfler og køer er blevet flyttet til evakueringslejre, hvor de får foder, rent vand og dyrlægebehandling.

Siden starten af januar har Thailands sydlige provinser været ramt af voldsom og vedvarende regn. Det har skabt omfattende oversvømmelser.

En stor del af befolkningen i det sydlige Thailand lever af landbrug, og de er stærkt afhængige af deres køer og bøfler. Oversvømmelserne gør det svært for lokalbefolkningen af skaffe nok mad og rent drikkevand til deres dyr. Det kan desuden give dyrene åndedrætsbesvær, skader i huden og andre problemer at stå i vandet i længere tid.

Vores team af thailandske dyrlæger uddeler fodertilskud og mineraler til dyrene for at holde dem sunde og raske, og de behandler de dyr, der har brug for det.

Virksomhed

Hjælp til de fortvivlede ejere og deres dyr

”Mindre dyr som høns er druknet, og større dyr som køer, geder og bøfler er fanget af vandmasserne. Ejerne har hjælpeløst måttet se til, mens deres dyr har søgt tilflugt på højtliggende veje. Terrænet omkring dem svinder ind, efterhånden som vandet stiger. Græsset, som dyrene plejer at spise, ligger under vand og er gået i forrådnelse,” fortæller Oranit Bunyaprasit fra vores thailandske kontor.

Oranit fortæller, at hun overalt har mødt fortvivlede mennesker, der kæmper for at redde deres dyr. Hun har blandt andet mødt Samphanmitr-familien, der har mistet mange høns, og hvis køer er fanget af oversvømmelserne. Familien er helt afhængige af æggene fra deres høns og af deres køer, som de sælger for at kunne forsørge sig.

Vores dyrlæger gav familiens køer mineraler og et grundigt sundhedstjek. De viste også familien, hvordan de kan fodre køerne med ensilage (syregærede planter, red.), så de ikke sulter.

Oranit fortæller videre: ”En anden mand var så travlt optaget af at berolige sine bøfler, at han ikke havde tid til at fortælle os, hvad han hed. Bøflerne havde søgt op på en bro, og her afskar vandet dem fra at komme hen til deres sædvanlige græsningsmarker. Vi gav bøflerne vitamintilskud og viste manden, hvordan han kan lave ensilage til dem.”

Mange dyr er nu evakueret

Omkring 15.000 bøfler og køer er blevet flyttet til evakueringslejre, hvor de får foder, rent vand og dyrlægebehandling.

I alt har vi sørget for akut hjælp til 34.000 bøfler og andet kvæg. Ved at vise ejerne, hvordan de kan lave ensilage, og ved at forhindre sygdomme i at sprede sig i kølvandet på oversvømmelserne, vil indsatsen hjælpe yderligere 45.000 dyr.

Støt vores katastrofearbejde >>

Læs mere om, hvordan vi hjælper dyr i katastrofer >>

Voldsom vinter truer Mongoliets dyr

Tusindvis af geder, får og andre dyr er i fare for at dø i Mongoliet.

Vores katastrofeteam er på vej til Mongoliet. Her kom vinteren næsten to måneder for tidligt og har dækket mere end halvdelen af landet i sne. Tusindvis af...

Galskaben der dræber

Hvert år dør tusindvis af hunde og mennesker af rabies i Sierra Leone og andre lande i Afrika

”Hunden har voldsomme smerter, er vanvittig af tørst og overvældet af ethvert sanseindtryk.” Emily Mudoga fra vores afrikanske team fortæller, hvad der sker...