Godt nyt fra Rumænien: Mobil klinik hjælper gadehundene

23/05/2014

De omkring 500.000 rumænske gadehunde var i efteråret i fare for at blive masseaflivet. Nu har vi i stedet igangsat dyrevenlige løsninger på problemet med de herreløse hunde.

I Constanta-regionen af Rumænien er der særligt mange gadehunde. Her har vi finansieret en mobil dyrlægeklink, der bliver drevet af vores partnerorganisation Save the Dogs. Klinikken steriliserer og vaccinerer gadehundene og behandler og opererer hundene, hvis de er syge eller skadede. 

Desuden uddeler de ansatte informationsmateriale og hundeudstyr for at få hundeejerne i området til at blive bevidste om deres ansvar som kæledyrsejere.

Danske dyrevenner protesterede

Da det rumænske parlament i efteråret 2013 vedtog en lov, der gør det muligt at masseaflive herreløse hunde, protesterede vi kraftigt og gik i dialog med de rumænske myndigheder. Vi fik stor opbakning fra blandt andet danske dyrevenner, der skrev under på en opfordring til den rumænske ambassadør i Danmark om at sætte en stopper for masseaflivningerne.

Samarbejde med de rumænske myndigheder

Vi rådgiver nu de rumænske myndigheder om, hvordan landet bedst kan tage hånd om sin bestand af gadehunde uden at ty til masseaflivninger. Vi har over 30 års erfaring med at arbejde med gadehunde i lande over hele verden, og det er vores klare overbevisning, at Rumænien kan udvikle mere effektive metoder til at håndtere landets herreløse hunde.

I april mødtes vi med et medlem af det rumænske parlament og repræsentanter for de nationale veterinær- og fødevaremyndigheder i Bukarest. Mødet gav os et klarere billede af, hvorfor der er så mange herreløse hunde i landet, og hvad myndighederne gør for at prøve at løse problemet.

P.t. er vi den eneste internationale NGO, der er i dialog med den rumænske regering på dette niveau. Den rumænske regering har derfor bedt om vores hjælp til at udvikle en national handlingsplan til håndtering af landets gadehunde.

Første skridt på vejen mod EU-retningslinjer

Vi holder samtidig øje med situationen i Bruxelles, hvor EU-Parlamentet har bedt EU-Kommissionen om at udarbejde retningslinjer for håndtering af herreløse dyr.