Gennembrud i FN: Dyr skal beskyttes i katastrofer

30/11/2016

Vores lobbyarbejde har båret frugt: En ny FN-aftale vil gøre mere for dyr i naturkatastrofer. Det er en anerkendelse af, at mange mennesker er helt afhængige af deres dyr.

Verden nu kommet ét skridt tættere på at anerkende, at dyrene er afgørende for mange menneskers mulighed for at forsørge sig – og at mange mennesker bliver påvirket både socialt og økonomisk, når de mister deres dyr.

De seneste tre år har vi lobbyet FN for at sikre bedre beskyttelse af verdens dyr. For nylig oplevede vi et stort gennembrud, da medlemslandene er blevet enige om at registrere, hvordan dyr bliver påvirket i naturkatastrofer.

”Det skal naturligvis være en prioritet at redde menneskeliv, når naturkatastrofer hærger. Men dyrene bør være en meget tæt andenprioritet - ikke mindst fordi de er mange menneskers levebrød. Vi har i årevis kæmpet for at få dyr inkluderet i katastrofeberedskaber, så vi er meget tilfredse med denne beslutning,” siger Gerado Huertas, der leder vores katastrofearbejde.

En milliard mennesker er afhængige af deres dyr

Over en milliard af verdens fattigste mennesker er helt afhængige af deres dyr for at få mad på bordet, til at transportere sig rundt og for at tjene til dagen og vejen.

Regeringer vil fremover inkludere dyrene i deres katastrofeberedskabsplaner. Det vil både betyde, at færre dyr kommer til at lide, og at færre mennesker mister deres indtægtskilder, når katastrofen rammer.

Mange lande har haft svært ved at vurdere, hvordan naturkatastrofer påvirker dyrene. Nu får beslutningstagerne nogle langt mere præcise og regelmæssige data at trække på. Det vil gøre det lettere for dem at minimere de risici, som dyrene er udsat for, og at hjælpe lokalsamfundene med at forberede sig på katastrofer og komme hurtigere på fode igen efterfølgende.

Et stort skridt fremad

”Nu vil vi få hårde tal, der viser fordelene ved at beskytte dyr i katastrofesituationer. Verden nu kommet ét skridt tættere på at anerkende, at dyrene er afgørende for mange menneskers mulighed for at forsørge sig – og at mange mennesker bliver påvirket både socialt og økonomisk, når de mister deres dyr,” siger mener Gerado Huertas.

Han fortsætter: ”Det vil få indflydelse på katastrofeberedskaberne i hvert eneste land i hele verden – og det er et stort skridt fremad i arbejdet for at beskytte dyr i katastrofer.”

Registreringen af, hvordan dyrene påvirkes i katastrofer, vil fremover være en del af overvågnings- og evalueringsarbejdet i regi af FN-aftalen Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030).

Læs mere om vores arbejde for at hjælpe katastroferamte dyr >>