So bag tremmer i en europæisk svinestald

Fremtidens dyrlæger opfordrer EU til at forbyde tremmedyr

Nyheder

Fra alle kanter breder kravet sig om markante forbedringer af dyrevelfærd i EU’s landbrug. Dermed stiger presset for at få bandlyst burhøns, tremmekalve og fikserede grise.

Globale fødevarefirmaerinternationale forskere og tæt på 1,4 mio. EU-borgere har allerede bakket op om det europæiske borgerinitiativ ’End The Cage Age’ – ’Ud af buret’, som vi står bag sammen med en lang række andre dyreorganisationer

Nu melder de unge dyrlæger sig også under fanerne. Den internationale sammenslutning af dyrlægestuderende, IVSA, der har 40.000 medlemmer i 70 lande, opfordrer EU til at få indført skærpede dyrevelfærdslove i hele Unionen.

“Flere og flere er stadigt mere bekymrede over mishandlingen af landbrugsdyr, og derfor bør der hurtigt laves en plan. EU bør respektere de mange borgere, der støtter ‘End The Cage Age’, og indføre forbedringer til de eksisterende bestemmelser om dyrevelfærd med det samme.” Det siger Matthias Grembler fra de unge dyrlægers organisation, der nævner burhøns og fikserede grise som særligt akutte områder.

IVSA understreger, at EU og medlemslandene bør støtte industrielle landmænd økonomisk i overgangen til burfrit opdræt, og at deres appel i øvrigt gælder for alle arter af landbrugsdyr bag tremmer.

Esben Sloth, der er kampagnechef i World Animal Protection, er meget tilfreds med opbakningen. ’”End The Cage Age’ er blevet en bevægelse, der vil forandre dyrenes forhold i fremtidens landbrug.”

Flere danske EU-politikere er enige

Samtidig sender 101 medlemmer af Europa-Parlamentet nu en kraftig opfordring til EU-Kommissionen, hvor også de folkevalgte EU-politikere bakker op om ‘End The Cage Age’.

De opfordrer til et forbud mod bure i landbruget hurtigst muligt og bebrejder Kommissionen, at de har været for sløve i optrækket:

“Mens EU har tøvet med at trække i førertrøjen, er medlemslande som Østrig, Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Luxembourg, Slovakiet og Sverige selv gået længere og har indført national lovgivning, der afskaffer eller udfaser bure for bestemte landbrugsdyr,” skriver parlamentarikerne, der fra Danmark tæller Niels Fuglsang (S), Nikolaj Villumsen (EL) og Margrethe Auken (SF).

Greenpeace m.fl. er med i opråbet

En række NGO’er, der ikke var en del af netværket bag ’End The Cage Age’, har nu også tilsluttet sig initiativet og sendt deres egen appel til EU-kommissionen. Det drejer sig bl.a. om European Environmental Bureau, der repræsenterer mere end 160 organisationer, samt Friends Of The Earth og Greenpeace.

“Både i EU og herhjemme bliver millioner af svin, køer, kyllinger og høns stuvet sammen på meget lidt plads i gigantiske industristalde, der sætter klima, natur, dyrevelfærd og lokale naboers sundhed under pres. I stedet for at svigte vores klimaansvar, burde vi satse på færre landbrugsdyr og mere plantebaseret mad, så vi både kan nå vores klimamål og få bedre dyrevelfærd,” siger Kristine Clement, kampagneleder for landbrug og skov hos Greenpeace, i forbindelse med NGO’ernes opråb til EU-kommissionen.

“Presset fra organisationer, forskere, firmaer, politikere og borgere er nu så stort og kommer fra så mange kanter, at EU-Kommissionen og de enkelte medlemslande snart må indse, at det er nu, der skal ske noget med dyrevelfærden,” siger Esben Sloth og slutter: 

“Den brede opbakning til ‘End The Cage Age’ er et wake-up call til regeringen om at få sat konkret handling bag den nye danske dyrevelfærdslov, så vi i første omgang får afskaffet burhøns og fiksering af grise. Og det kan kun gå for langsomt.”

Hjælp os med at kæmpe for en ny retning i landbruget:

Skriv under

Vil du vide mere