En so og hendes smågrise på marken hos Vinfeldt Øko. Foto: Christian Andersen

EU varsler nye tider for millioner af dyr

Nyheder

Lækkede dokumenter fra EU-Kommissionen bekræfter, at der kan blive tale om et decideret paradigmeskift for landbruget, når EU fremlægger ny dyrevelfærdslovgivning senere på året.

Topfoto: Christian Andersen

Rutinemæssig aflivning af millioner af daggamle hanekyllinger, halekupering af grise, næbtrimning af høns og kastration af smågrise samt burhøns og fastspændte grise og kreaturer. Alt dette kan blive fortid, når EU-Kommissionen til efteråret fremlægger ny lovgivning om en fælles dyrevelfærdsramme for alle EU’s medlemslande.

Det fremgår af lækkede arbejdsdokumenter, som paraplyorganisationen EuroGroup For Animals har fået adgang til. Vi er en del af Eurogroup For Animals og tager meget positivt imod disse oplysninger:

“Det er et seriøst tegn på, at Kommissionen har mange af de tunge ting på dagsordenen, som vi og mange andre organisationer har kæmpet længe og hårdt for at forandre,” siger Esben Sloth, kampagnechef i World Animal Protection Danmark.

Han fortsætter: ”Vi er meget optimistiske, for med de sager på dagsordenen kan det blive noget nær et paradigmeskifte for industrilandbruget, hvis Kommissionen fortsætter ad den vej. Og det betyder, at EU-Kommissionen rent faktisk har lyttet til de mange EU-borgere, der har skrevet under på de to borgerforslag om at afskaffe tremmedyr i landbruget og bandlyse pelsavl i hele EU.” 

Tilsammen er der mere end 3 mio. underskrifter på de to europæiske borgerforslag om henholdsvis at afskaffe bure i landbruget (End The Cage Age) og forbyde pelsavl i EU (Fur Free Europe).

Et kæmpe fremskridt for landbrugsdyrene

Da borgerforslaget End The Cage Age blev behandlet i EU, sagde Stella Kyriakides, der er kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, at det nu ville være slut med tremmer i landbruget. Men det er første gang, at der er umiskendelige tegn på, at Kommissionen rent faktisk arbejder konkret med muligheden for at udfase tremmer og bure i landbruget.

“Det vil blandt andet betyde, at den brutale fiksering af søer i det danske landbrug endelig kan være slut, og det vil være en kæmpe sejr og en væsentlig forbedring af dyrevelfærden. Ligesom det vil være, hvis de afskaffer de grimme fysiske indgreb som kupering, næbtrimning og kastration,” siger Esben Sloth.

Pelsdyrene er ikke glemt

Ifølge de papirer, som EuroGroup For Animals har set af Kommissionens første arbejdsudkast, ser det også ud til, at der seriøst bliver kigget på de alvorlige dyrevelfærdsproblemer med vilde dyr i små bure, når der avles pels fra mink, ræve og mårhunde.

“Det er også ret lovende, for når det kommer til pelsavl, er der altså kun to veje at gå: Enten laver man et forbud og afskaffer det helt, eller man fortsætter med det gamle system. Det er efterhånden gået op for de fleste, at pelsavl, som vi kender det med mink i Danmark, svarer til dyremishandling. Selv den globale modebranche tager nu klar afstand til brug af pels, og det er trods alt dem, der skal sælge det i sidste ende,” siger Esben Sloth og uddyber:

“Der findes ingen mellemvej og ingen kompromisser, når det gælder mink- og rævefarme, for der er ingen systemer, man kan holde vilde pelsdyr under, som tilbyder acceptable forhold. Her er det enten/eller, og det tror jeg, at kommissærerne er helt klar over. Derfor tror jeg faktisk også, at der er gode muligheder for, at det ender med en udfasning og et permanent forbud.”   

Af de lækkede arbejdspapirer fremgår det desuden, at Kommissionen arbejder med mere plads til alle landbrugsdyr, andre aflivningsmetoder og forkortede transporttider, når dyr transporteres til slagtning.

Vil du vide mere