Glade økogrise nyder livet på marken. Foto: Christian Andersen

En ny vej for dansk landbrug med bedre dyrevelfærd

Nyheder

Ny rapport viser, hvordan bedre forhold for landbrugsdyrene og mere plads til naturen kan være med til at fremtidssikre dansk landbrugs- og fødevareproduktion.

Topfoto: Christian Andersen

Sammen med otte andre organisationer har vi udgivet rapporten 'Fra foder til føde II', der viser en ny vej for Danmarks landbrugs- og fødevareproduktion.

Rapporten fastslår, at vi skal væk fra intensiv industriel produktion, hvor dyr presses til det yderste, og hvor der ikke er plads til, at de kan udføre deres naturlige adfærd.

”Der lever i dag over 200 mio. dyr i det danske landbrug. De er stuvet sammen under dybt unaturlige forhold, og samtidig skaber den industrielle produktion et kæmpe pres på naturen og klimaet. Den udvikling skal vi have vendt,” mener Pernille Fraas Johnsen seniorrådgiver i World Animal Protection Danmark.

Hun fortæller, at den nye rapport tegner et alternativt scenarium:

”Vi skal have bæredygtighed og dyrevelfærd i centrum, så fødevarer skabes i balance med naturen, biodiversiteten og klimaet. Og så skal vi have markant færre landbrugsdyr end i dag, og de skal altid have adgang til det fri. Det vil også give et drastisk fald i forbruget af antibiotika og dermed reducere risikoen for antibiotikaresistens.” 

Der skal gives plads til naturen

'Fra foder til føde II' indeholder en beregning af, hvordan den danske landbrugs- og fødevareproduktion kan se ud, for at vi som land respekterer planetens naturressourcegrundlag, og Danmark derfor skal overholde den danske klimalov, Paris-aftalen og andre bindende målsætninger inden for vandmiljø, natur, biodiversitet, dyrevelfærd og drikkevand.

”Danmark er det land i Europa, hvor landbruget fylder allermest, og naturen er trængt stort set overalt. Men med de ændringer, rapporten italesætter, vil der i Danmark i 2040 blive produceret mad til mindst lige så mange mennesker som i dag, og samtidig vil der være dobbelt så meget plads til natur, og arealet med skov vil blive større,” forklarer Pernille Fraas Johnson.

”Ikke mindst vil landbrugsdyrene blive respekteret som levende og sansende væsner, sådan som de skal ifølge dyrevelfærdsloven,” tilføjer hun og fastslår, at der er tale om en udvikling, ikke en afvikling af landbruget.

Mere grønt, mindre kød

Rapporten peger også på, at hvis vi efterlever de officielle kostråd om at spise flere planter og mindre kød, vil det hjælpe landbruget med omstillingen og bane vej for eksport af nye typer fødevarer.

Til det formål er der allerede politiske initiativer på bordet som f.eks. oprettelsen af Plantefonden, og 'Fra foder til føde II' peger på flere mulige tiltag til omstilling af markedet. Det er i tillæg til hjælp til gældsafvikling i landbruget og erstatning for at ophøre med at dyrke jorden.

Rapporten lægges frem nu som inspiration og debatoplæg til regeringen, der netop har indkaldt til grøn trepart på landbrugsområdet om en klimaafgift på landbruget.

Organisationerne bag rapporten er:

  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Dansk Vegetarisk Forening
  • Dyrenes Beskyttelse
  • Foreningen for Regenerativt Jordbrug
  • Greenpeace
  • Klimabevægelsen
  • Rådet for Grøn Omstilling
  • World Animal Protection Danmark
  • Økologisk Landsforening

Læs rapporten

Læg pres på politikerne og kræv en ny retning for landbruget, hvor der tages hensyn til klimaet, og alle dyr kan leve under gode forhold:

Skriv under

Vil du vide mere