En million EU-borgere vil have landbrugsdyrene ud af burene

06/06/2019

For kun femte gang nogensinde har et europæisk borgerinitiativ udsigt til at fremtvinge politisk handling. Vi og andre dyreorganisationer har nu indsamlet 1 mio. underskrifter, og det glæder genvalgt EU-profil hos Socialdemokratiet.

”Initiativet er jo rigtig vigtigt, fordi det hjælper os, der arbejder med dyrevelfærd i parlamentet, med at sætte pres på Kommissionen, så vi kan få en ny lovgivning igennem." Jeppe Kofod, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet

Frem mod efteråret vil vi og over 145 andre organisationer indsamle så mange underskrifter, at Europa-Kommissionen tvinges til at tage stilling til de mere end 300 mio. europæiske landbrugsdyr, som lever indespærrede i små bure.

Det europæiske borgerinitiativ End Cage Age – Ud af buret har allerede tre måneder inden deadline indhentet de krævede en million underskrifter – heraf over 50.000 fra danskere.

1,3 mio. underskrifter skal sikre initiativet

Selvom vi nu har nået de 1 mio. underskrifter, der forpligter EU-Kommissionen til at tage spørgsmålet op, er det endelige mål 1,3 million underskrifter fra Europas borgere.

De indsamlede underskrifter vil nemlig blive nøje gennemgået for at sikre, at de er fra virkelige personer, og at alle oplysninger er udfyldt korrekt. Erfaringen fra tidligere borgerinitiativer viser, at ikke alle underskrifter vil blive erklæret gyldige – og selv hvis vi blot er et par enkelte gyldige underskrifter fra målet om 1 mio., vil hele borgerinitiativet falde til jorden.

Derfor har vi brug for så mange underskrifter som muligt for at sikre, at landbrugsdyrene bliver sat på EU-Kommissionens dagsorden.

Hjælp dyrene ud af burene

Initiativet kan hjælpe søer ud af farebøjler

Hidtil har blot fire ud af mere end 75 borgerinitiativer været i stand til at samle tilstrækkeligt med underskrifter. Så hvis vi får godkendt 1 mio. gyldige underskrifter, bliver initiativet kun det femte i EU's historie, der når så stor opbakning, at det pålægger Europas udøvende magt at tage emnet op.

Det glæder Jeppe Kofod, der netop er blevet genvalgt til Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet:

”Initiativet er jo rigtig vigtigt, fordi det hjælper os, der arbejder med dyrevelfærd i parlamentet, med at sætte pres på Kommissionen, så vi kan få en ny lovgivning igennem. Så vi kan sikre, at søerne ikke står spændt i burene, når de er i stalden.”

Mere end 300 millioner dyr lever i bure i EU. De ender på spisebordet efter et liv, hvor de ikke har været i stand til at røre sig. Det vil vi ændre på med en million underskrifter fra EU-borgere.

Svinefarm i Holland

Der er knapt 20 mio. søer buret inde i drægtighedsbokse og i farebøjler rundt omkring i EU. I Danmark alene drejer det sig om godt to millioner søer. Det fremgår af optællinger fra Compassion in World Farming.

Danskerne ønsker dyrevelfærd

De over 50.000 danskere, der har skrevet under, er over seks gange så mange, som var krævet af Danmark.

Danskerne har altså taget godt imod initiativet, og derfor bør den kommende regering også være opmærksom på ønsket om at befri landbrugsdyrene fra burene, mener kampagneansvarlig hos World Animal Protection Danmark, Johanne Gabel:

”Millioner af dyr i EU's landbrug lever et unaturligt liv i bure under epidemiske forhold. Dyrene lider i burene, og danskerne vil have dem befriet. Derfor er vi langt over tærsklen for antallet af danske underskrifter allerede, og vi kan bare konstatere, at danskerne bidrager markant til at sætte landbrugets indespærrede dyr på EU's politiske dagsorden.”

I begyndelsen af 2018 førte et europæisk borgerinitiativ senest til et konkret lovgivningsforslag, da Europa-Kommissionen foreslog en revision af drikkevandsdirektivet og retten til rent drikkevand.

Skriv under og hjælp landbrugsdyrene