Underskrifter kan få dyrene ud af burene

25/09/2018

Mere end 300 millioner dyr lever i bure i EU. De ender på spisebordet efter et liv, hvor de ikke har været i stand til at røre sig. Det vil vi ændre på med en million underskrifter fra EU-borgere.

”Vi mennesker har et ansvar for, at de dyr, vi har i vores varetægt, får et godt, trygt og smertefrit liv." Jeppe Kofod, MEP (S), Næstformand for Europa-Parlamentets Dyrevelfærdsgruppe

Ud af buret. Det er den enkle besked til Europa-Kommissionen fra os og over 100 europæiske organisationer. Vi er gået sammen om Det Europæiske Borgerinitiativ ’End Cage Age’, der skal befri landbrugsdyr fra tremmer og trange bure.

Det kræver i første omgang en million underskrifter, som det næste år indsamles i hele EU. I dag, tirsdag, sætter de første deres underskrift i Bruxelles, hvor initiativet offentliggøres.

Skriv under her >>

En af deltagerne er Jeppe Kofod, MEP (S), der i sin egenskab af Næstformand for Europa-Parlamentets Dyrevelfærdsgruppe holder en tale ved begivenheden.

 ”Vi mennesker har et ansvar for, at de dyr, vi har i vores varetægt, får et godt, trygt og smertefrit liv. Det ansvar lever vi ikke op til, når dyr stuves sammen, holdes fast i bestemte stillinger og forhindres i at udleve deres naturlige adfærd. Derfor er der brug for klare dyrevelfærdskrav i hele EU. Og derfor bakker jeg op om det her vigtige borgerinitiativ,” siger Jeppe Kofod.

En halv procent skal skrive under

En polsk kaninfarm

Ifølge den seneste måling fra Europa-Kommissionens Eurobarometer fra 2016 ønsker mere end 80 procent af europæerne bedre dyrevelfærd. Og hele 94 procent af europæerne mener, at det er vigtigt at sikre velfærden for landbrugsdyr. Så det burde bestemt være muligt at få en million europæere til at skrive under, vurderer Johanne Gabel, der er kampagneansvarlig i World Animal Protection Danmark:

”Med så stor opbakning til dyrevelfærd blandt borgerne virker det kun naturligt, at vi løfter ønsket videre til politikerne og Europa-Kommissionen. Og selv om en million underskrifter kan lyde af mange, så er det faktisk under en halv procent af EU's befolkning over 18 år, der skal skrive under for at der sker noget.” 

Når et initiativ har indsamlet en million underskrifter, beslutter Europa-Kommissionen, hvordan den vil gå videre med forslaget. Så sent som i foråret valgte kommissionen at vedtage et forslag om en revision af den generelle fødevarelovgivning, efter at borgerinitiativet ’Indfør et forbud mod pesticiden glyphosat...’ havde indsamlet de nødvendige en million underskrifter.

Derfor ser Jeppe Kofod også håb for borgerinitiativet. 

”Vi ønsker at vise Europa-Kommissionen, at der er forankring blandt politikerne til at gå videre med sagen. Vi europaparlamentarikere skal i fællesskab med borgere og organisationer lægge pres på kommissionen. Intet levende væsen skal leve hele sit liv i et lille trangt bur,” siger det socialdemokratiske medlem af Europa-Parlamentet.

Skriv under og hjælp dyrene

Næste

Forhøjet risiko for syge dyr

En opgørelse fra Compassion in World Farming viser, at mere end 300 millioner produktionsdyr sidder klemt sammen i bure i Europa. 

For eksempel opdrættes 120 millioner kaniner årligt i EU. De fleste er stuvet sammen i små klaustrofobiske tremmebure. 8 ud af 10 europæiske søer er fastlåst i stalden, når de skal føde. De kan ikke røre sig eller vende sig. Og 210 millioner læggehøner sidder i mikroskopiske bure og lægger æg hele livet. 

210 læggehøner i EU sidder sammenstuvet i bure hele livet

Det er problematisk for dyrenes velfærd og frarøver dem muligheden for at få selv de mest basale behov opfyldt, fastslår Johanne Gabel.

”Grisen kan ikke grave. Hønen kan ikke flyve. Kaninen kan ikke hoppe. Dyrene er berøvet al frihed; de kan ikke bevæge sig og kan ikke få ro. De bliver syge eller invaliderede. Dyr i bure har en forhøjet risiko for sygdomme. Så der er brug for handling og forandring.”

Nej til burkød

Nogle EU-lande er gået foran og har lovgivet mod indespærringen af langbrugsdyr i bure. 

I Danmark har forbrugere sagt nej til buræg. I svineproduktionen bliver forholdene langsomt forbedret med lovgivning, mærkning og aftaler. Mange europæiske lande har allerede lovgivet mod indespærring og tvangsfodring af gæs og ænder til foie-gras. Og Belgien udfaser bure til kaniner. 

Drypvist har Europas politikere altså allerede vist, at de vil dyrevelfærden.

”Bevægelsen er i gang. Men der er brug for en fælles lovgivning i hele EU, så alle producenterne får lige vilkår, og alle landbrugsdyr får et leveværdigt liv. Derfor samler vi en million underskrifter ind på tværs af Europa, så politikerne i EU forpligtes til at høre på borgernes nej til dyr i bure,” slutter Johanne Gabel.

Hjælp landbrugsdyrene ud af buret:

Skriv under

Se ofte stillede spørgsmål og svar om kampagnen >>

Bjørneunger reddet fra horribel skæbne

I august ankom fem bjørneunger på kun 5-6 måneder til bjørnereservatet, vi finansierer i Pakistan. De var blevet fanget af krybskytter, der ville sælge dem som dansebjørne – men det lykkedes at redde dem.

I august ankom fem bjørneunger på kun 5-6 måneder til bjørnereservatet, vi finansierer i Pakistan. De var blevet fanget af krybskytter, der ville sælge dem som...