Der er brug for en ny retning i landbruget

27/04/2021

Der er akut brug for et mere plantebaseret dansk landbrug, hvis Danmark skal nå klimamålet for 2030. Derfor opfordrer vi sammen med 44 andre virksomheder og organisationer regeringen til at udvise handlekraft og skabe en ny retning – til gavn for klima, dyr og sundhed.

Livet som fødemaskine

Mange danske søer står i op til 5 uger i små enkeltbokse i drægtighedsstalden.

I det industrielle landbrug behandles søerne knap nok som levende væsner, men som avlsmaskiner, der skal levere flest mulige grise på kortest mulig tid. Læs om...