Befri marsvineungen Saga

30/11/2020

Marsvinet Saga er blevet revet væk fra sit frie liv i havet og holdes nu indespærret i et lille havnebassin, der ikke kan opfylde hendes naturlige behov. Vi vil have stoppet Fjord&Bælts udnyttelse af marsvin.