Kalv i tremmeboks i det intensive landbrug i EU

Afstemning i EU i dag: Skal dyrene fri af tremmer?

Nyheder

En skelsættende dag i det industrielle landbrugs historie? Når EU-Parlamentet senere i dag stemmer om borgerforslaget ‘End The Cage Age’, kan det blive et paradigmeskifte i de 27 lande, der udgør EU.

I dag kan blive starten på slutningen for millioner af dyrs lidelser i små, klaustrofobiske bure eller bag tremmer.

Slut med burhøns, kalve i bokse og fikserede grise for Danmarks vedkommende, og også færdig med indespærrede gæs, ænder og kaniner i andre medlemslande. Over 300 mio. dyr i EU lever fastlåst eller klemt sammen i bure det meste af deres liv uden at få opfyldt selv de mest basale adfærdsbehov.

Et historisk vendepunkt

Vi er en af de organisationer, der har været drivkraft i den danske del af ‘End The Cage Age’ – ’Ud af buret’.

Borgerinitiativet er det største af sin art i EU's historie og kan blive til lov i de 27 europæiske medlemslande, hvis EU-Kommissionen følger det sandsynlige udfald af Parlamentets afstemning i dag.

“Denne sommer kan blive et historisk vendepunkt, som vi altid vil huske som det moment, hvor vi trådte ud af den mørke middelalder, og afskaffede tremmer og bure for millioner af landbrugsdyr,” siger Esben Sloth, kampagnechef i World Animal Protection Danmark. 

Danske EU-politikere på dyrenes side

Niels Fuglsang, (S) næstformand i EU’s dyrevelfærdsudvalg, har støttet initiativet fra starten sammen med Nikolaj Villumsen (EL) og Margrethe Auken (SF).

Og socialdemokraternes førstemand i Parlamentet er overbevist om, at forslaget bliver stemt igennem og dermed vedtaget af de folkevalgte politikere i EU:

“Borgerinitiativet mod at spærre dyr inde i EU's landbrug er et enormt skridt mod bedre dyrevelfærd og fortjener at blive taget alvorligt af både politikere og EU-Kommissionen. Jeg tror på, at det bliver vedtaget i Parlamentet, når vi stemmer om det,” har Niels Fuglsang udtalt til os i anledning af afstemningen. 

“Hvis forslaget går igennem, er det en vigtig demokratisk milepæl, og en stor festdag for de borgere og organisationer, der i mange år har kæmpet for dyrene i det højintensive landbrug,” siger Esben Sloth.
EU-Kommissionen tager stilling til borgerinitiativet den 30. juni, og hvis de bakker op, vil initiativet blive til lov.  

Om ’End The Cage Age’ – ’Ud af buret

  • Det Europæiske Borgerinitiativ kræver bedre dyrevelfærd og afskaffelse af burdyr i landbruget i EU.
  • Tæt på 1,4 millioner EU-borgere har skrevet under.
  • Siden har multinationale fødevarekoncerner som Nestlé, Mondelez, Unilever og Aldi tilsluttet sig.
  • Kampagnen er også støttet af den internationale dyrlægeforening IVSA, en lang række internationale videnskabsmænd og forskere, European Environmental Bureau samt en lang række miljø- og dyrebeskyttelsesorganisationer.

Der er brug for en ny retning i landbruget. Hjælp os med at presse på for bedre forhold for landbrugsdyr:

Skriv under

Vil du vide mere