Afsløring: Ingen ved, hvad der sker med de konfiskerede dyr

22/09/2016

Den illegale handel med vilde dyr er en voksende industri. Men ingen kan dokumentere, hvor mange vilde dyr der bliver konfiskeret, eller hvad der sker med dem efterfølgende.

Mere end 64.000 vilde dyr blev konfiskeret af nationale politimyndigheder mellem 2010 og 2014. Det fremgår af Washington-konventionens (CITES) database. Men en ny undersøgelse, som vi har lavet sammen med Oxford Universitet, afslører, at tallet sandsynligvis er langt større. Vi har påvist store huller i informationerne om såvel antallet af konfiskeringer, som hvad der efterfølgende sker med de konfiskerede dyr.

Vi ved derfor ikke, hvordan de konfiskerede dyr har det – eller om de stadig er i live. Det er muligt, at mange af dyrene igen ender i den illegale handel med vilde dyr. Der er ganske enkelt ingen, der kan dokumentere, hvor de befinder sig.

Kun toppen af isbjerget

De 64.000 konfiskerede dyr udgør højst sandsynligt kun en brøkdel af det fulde billede. Blandt de lande, der har underskrevet Washington-konventionen, har kun ét ud af tre givet oplysninger om, hvor mange vilde dyr de har konfiskeret.

Det hænger ikke sammen med, at der hvert år fanges, dræbes og handles med så mange vilde dyr fra truede arter, at de til sammen udgør en værdi på 8-10 milliarder dollars.

David Macdonald fra Oxford Universitet, der er undersøgelsens seniorforsker, siger:

”Det er sandsynligvis kun en relativt lille del af de vilde dyr, der bliver ulovligt handlet med, som myndighederne får fat i. Med tanke på, at handlen med vilde dyr er en voksende industri, er det højst usandsynligt, at ingen dyr er blevet konfiskeret ved grænserne i 70 % af de lande, der er med i konventionen.”

Vores opfordring: Stram op!

I dag er der ikke noget formelt krav til Washington-konventionens parter om at indrapportere oplysninger om de dyr, de konfiskerer. Men på baggrund af de nye afsløringer opfordrer vi på det kraftigste til, at landene fremover rapporterer både antallet af konfiskeringer, og hvad der sker med de konfiskerede dyr.

Når dyrene er blevet konfiskeret, bør de nationale myndigheder tage stilling til, om dyrene skal:

  • forblive i fangenskab
  • genudsættes i naturen
  • eller aflives.

Washington-konventionen har nogle retningslinjer, der kan hjælpe myndighederne til at foretage vurderingen. Beslutningen kan afhænge af, om dyrene tilhører truede arter, samt hvilke vilkår der skal opfyldes, for at dyrene kan trives.

Det kræver gennemsigtighed at stoppe den ulovlige handel

Dr. Neil D’Cruze, der er vores projektleder på undersøgelsen, siger:

”Den illegale handel med vilde dyr er en stor, kompleks og beskidt industri. De nationale myndigheder har en afgørende rolle i kampen for at stoppe den. Uden gennemsigtighed er der en reel risiko for, at dyr fra truede arter ender hos de samme kriminelle, som de blev konfiskeret fra.”

Resultaterne og anbefalingerne fra undersøgelsen bliver præsenteret på det 17. møde mellem parterne i Washington-konventionen, der bliver afholdt den 27. september 2016 i Johannesburg i Sydafrika.

Se rapporten fra den nye undersøgelse >>

Læs om vores arbejde for at stoppe den illegale handel med vilde dyr >>

Sådan lever slagtekyllinger

Sådan lever slagtekyllinger

Hvert år bliver der opdrættet omkring 60 milliarder slagtekyllinger på verdensplan. Cirka to tredjedele af slagtekyllingerne er del af den industrielle...