Vores indsatser

Som global dyrebeskyttelsesorganisation hjælper vi dyr over hele verden – både i form af direkte indsatser og via politisk arbejde. Vi sætter ind, hvor lidelserne er størst, og vi kan hjælpe flest mulige dyr.

Vi arbejder for at stoppe udnyttelse og mishandling af bjørne.
Delfiner i fangenskab smiler ikke, fordi de er glade. Foto: Shutterstock
Vi arbejder for at gøre en ende på, at vilde dyr udnyttes til underholdning.
An otter in a cage in Japan
Vi kæmper for, at vilde dyr får lov til at blive i naturen og ikke holdes som kæledyr.
Katastrofehjælpindsats i Argentina, 2016
Vi hjælper dyr, der rammes af naturkatastrofer - og dermed også deres ejere.
Drægtig gris hviler i en indendørs gård med højere velfærd
Vi arbejder for at skabe bedre forhold for landbrugsdyr over hele verden.

Sådan hjælper vi dyrene

Vi vil ændre verden for dyrene – ikke kun i Danmark og Europa, men overalt på alle kontinenter. Vi vil gøre en forskel for både det enkelte dyr og for de mange, bl.a. ved at ændre holdninger og adfærd blandt almindelige mennesker og beslutningstagere.

Vi er en stærk stemme inden for dyrevelfærd. Vi samarbejder med NGO’er, forskere, medier og offentlige institutioner om at udvikle og formidle evidensbaseret viden om dyrs levevilkår, og hvordan vi kan forbedre deres tilværelse.

Vi har indflydelse i fora, som er vigtige for, at vi når vores mål om et bedre liv for dyrene. Såvel regeringer som organisationer som Verdenssundhedsorganisationen WHO, Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) og FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) anerkender og bruger vores metoder til at skabe bedre forhold for dyrene, og vi er den eneste dyrebeskyttelsesorganisation med den højeste rådgivende status hos FN.

To tigre leger i vandet