Industrielt landbrug

Problem

 • Over hele verden lever milliarder af dyr under frygtelige forhold i det industrielle landbrug 
 • Dyrene kan knapt nok bevæge sig, og mange ser aldrig dagens lys
 • Mange dyr fremavles til at vokse unaturligt hurtigt, hvilket kan føre til sygdomme og store smerter.

Løsning

 • Landbrugsproduktion skal tilgodese dyrenes behov og samtidig være økonomisk og miljømæssigt bæredygtig.

Det gør vi

 • Vi påvirker regeringer og globale instanser til at forbedre dyrebeskyttelseslovgivning
 • Vi indgår partnerskaber med fødevarevirksomheder for at ændre deres måde at arbejde på og beskytte dyrene
 • Vi samarbejder med landmænd om praktiske og prismæssigt overkommelige måder at beskytte dyrene på.

 

Hvad synes du?

Synes du at køer skal på græs? hvor lang må transporttiden være for grisene på vej til slagteriet? Og hvordan skal forholdene være på slagteriet? Sæt gang i debatten

Hverdagen bag tremmer gør dyrene syge og stressede

Æglæggende høns

Burhøns sidder tæt sammen i små bure, hvor de ikke kan strække deres vinger ud eller bevæge sig naturligt. Det slider på deres ben og skelet. De får ikke lov til at lægge æg i en rede, hvilket de har et stærkt behov for. En tredjedel af hønsenes næb bliver klippet af for at forhindre, at de hakker hinanden, fordi de sidder så tæt presset sammen. Deres dagsrytme styres ved hjælp af elektrisk lys for at holde ægproduktionen på højst muligt niveau, og det slider på dem at lægge unaturligt mange æg.

Malkekøer

Størstedelen af Europas malkekøer lever hele livet inde i stalden uden plads til andet end at lægge sig ned og rejse sig op. I Danmark gælder det 8 ud af 10 malkekøer. De får ofte problemer med ben og klove, og nogle bliver halte eller lamme. Køerne producerer ofte op til 10 gange mere mælk, end de ville gøre naturligt. Det giver problemer i form af blandt andet yverbetændelse. Køerne insemineres regelmæssigt for at få dem til at producere de store mængder mælk, og kalvene bliver taget fra køerne alt for tidligt. 

Slagtesvin

I mange lande ser slagtesvin ikke dagens lys en eneste dag i deres liv. I stedet står de presset sammen på kolde betongulve i overfyldte stalder, hvor de bliver så stressede, at de bider hinanden. Drægtige søer er ofte spændt fast det meste af livet. De kan ikke vende sig rundt, hvilket giver dem både fysiske og psykiske problemer. De har ingen mulighed for at bruge deres muskler, og de kæmper med skøre knogler, hjerteproblemer og problemer med luftvejene.

Størstedelen af Europas malkekøer lever hele livet inde i stalden.

Del i dit netværk:

Pinterest

Et dyrevenligt alternativ

Der er mange fordele ved at prioritere dyrevelfærd - både for landmændene, samfundet generelt og miljøet.

 • Mindre gårde med lokale leverancekæder skaber lokale arbejdspladser og bidrager til bedre fødevaresikkerhed
 • Landbrug med god dyrevelfærd ofte har brug for mindre mængder kornprodukter, brændstof og vand. Et mindre ressourceforbrug trækker færre veksler på miljøet
 • Landbrug med god dyrevelfærd har mindre besætninger med mere plads til det enkelte dyr. Det mindsker risikoen for smittespredning
 • Landbrug, som på intelligent vis kombinerer dyreholdet med at dyrke deres jord, mindsker skadelige miljøpåvirkninger ved at genbruge ernæringsstoffer og forbedre jordens frugtbarhed
 • God dyrevelfærd giver god dyresundhed, hvilket kan nedsætte omkostningerne og øge indtjeningen for landmanden