Katastroferamte dyr

Problem

 • Over 40 millioner dyr bliver hvert år ramt af katastrofer som oversvømmelser, tørke og tyfoner
 • Dyrene bliver dræbt, skadet eller fordrevet, og efterfølgende dør mange af sult og sygdomme
 • Når dyrene dør, mister deres ejere ofte deres livsgrundlag.

Løsning

 • Dyrene og deres ejere skal have akut hjælp, når katastrofen rammer
 • Forebyggende katastrofeberedskaber skal sikre, at dyrene er beskyttet i fremtidige katastrofer.

Det gør vi

 • Vi sørger for dyrlægebehandling, mad og vand til dyrene og genforener dem med deres ejere
 • Vi rådgiver regeringer, lokale myndigheder og NGO’er om udvikling af katastrofeberedskaber, der indtænker dyr
 • Vi hjælper lokalbefolkningen med at tage forholdsregler for at beskytte deres dyr i katastrofer.

Hjælp os med at redde dyr, der rammes af katastrofer

Når du støtter vores arbejde, bliver dit bidrag brugt, hvor behovet er størst for hjælp til forskellige dyr over alt i verden, herunder til dyr i katastrofesituationer

Vi har 50 års erfaring med katastrofehjælp

Dyr og menneskers liv hænger sammen

En milliard af verdens fattigste mennesker er afhængige af deres dyr for at forsøge sig. Størstedelen af dem lever i verdens mest katastroferamte områder. Dyrene er deres kilde til mad, de er arbejds- og transportdyr og de er handelsvarer for deres ejere. 

Derfor er det er vigtigt at redde dyrene – ikke kun for deres egen skyld, men også for at sikre deres ejere en fremtid efter katastrofen. Det er også vigtigt at hjælpe kæledyr, da de ofte er til stor trøst for deres ejere og giver dem håb for fremtiden.
 

Vi rykker hurtigt ud

Vi har et globalt netværk af katastrofeteams, der er klar til at rykke ud I løbet af ganske kort tid, når katastrofen rammer. Vi samarbejder med lokale partnere for at afdække, hvilken form for hjælp der er brug for, og for at hurtigt og effektivt at kunne igangsætte hjælpeindsatsen. Fordi vi kan rykke så hurtigt ud, kan vi hjælpe, hvor behovet er størst – hvad enten der er brug for dyrlægehjælp, foder, evakuering af dyr eller genforening af dyr og ejere.
 

Forebyggende arbejde redder liv

Via vores samarbejde med regeringer, internationale instanser, NGO’er og lokale partnere hjælper vi lokalsamfund i katastroferamte områder med at tage forholdsregler, der kan beskytte deres dyr i fremtidige katastrofer. Det gør vi blandt andet ved at:

 • undervise mennesker i at passe på dyrene under og efter katastrofer
 • udvikle lokale katastrofeplaner, der indtænker dyr
 • installere tidlige advarselssystemer
 • sørge for forsvarlig opbevaring af dyrenes foder og vand
 • bygge og forstærke dyrenes læskure og stalde
 • vaccinere dyrene mod de sygdomme, der typisk spreder sig efter en katastrofe
 • lave planer for evakuering af dyrene samt at registrere dyrene, så de lettere kan blive genforenet med deres ejere efter katastrofen.
   
Hver gang vi bruger 40 kr. på akut katastrofehjælp, kunne vi have opnået den samme forskel for 5 kr. på forebyggende arbejde.

Del i dit netværk:

Pinterest