To glade hunde, der nusser

Ofte stillede spørgsmål om arv

Hvor meget ved du om arv?

Har du behov for et testamente? Det er relevant at skrive testamente, hvis man gerne vil have indflydelse på, hvad der sker med den arv man efterlader sig.

Hvorvidt det er relevant for dig at skrive et eller flere gode formål ind i dit testamente afhænger af, om der er en sag, der står dit hjerte så nær, at det betyder noget for dig at støtte på denne måde.

Elefantungen Mokomae lever i elefantreservatet Mahouts Elephant Foundation. Foto: Mahouts Elephant Foundation

Hvor meget ved du om arv?

Arvetesten

Tag arvetesten nu

Find svar på spørgsmål om arv

Hvem arver, hvis jeg ikke laver testamente?

Tvangsarvinger vil altid få 25 % af en arv, men de resterende 75 % kan du fordele, som du ønsker det i dit testamente. Er der intet testamente, vil arven blive fordelt mellem dine tvangsarvinger. 

Findes der ingen arvinger ifølge arveloven eller testamente, vil den danske stat arve boet. Staten modtager hvert år enorme summer i arv fra folk, der ikke har skrevet testamente.

I arveloven er livsarvinger inddelt i tre klasser:

1. arveklasse: Ægtefælle og børn
Hvis du både har ægtefælle og børn, arver din ægtefælle halvdelen og børnene den anden halvdel, hvis boet skiftes. Hvis boet ikke skiftes (uskiftet bo) overtager din ægtefælle det fælles bo, som først deles, når din ægtefælle ønsker det, gifter sig igen eller dør.

Hvis du er ugift, men har børn, arver de ligeligt. Svigerbørn og stedbørn er ikke arvinger ifølge arvereglerne.

2. arveklasse: Forældre og søskende
Hvis du hverken har ægtefælle, børn, børnebørn eller oldebørn, arver dine forældre halvdelen hver. Hvis en eller begge dine forældre er døde, arver dine søskende og eventuelle halvsøskende ligeligt.

Hvis dine søskende ikke længere lever, arver deres eventuelle børn.

3. arveklasse: Bedsteforældre, onkler og tanter
Hvis der ikke er arvinger i 1. eller 2. arveklasse, arver dine bedsteforældre ligeligt. Hvis de er døde, arver deres børn.

Hvornår er det relevant for mig at oprette testamente?

Det er særligt relevant at oprette testamente, hvis du:

 • er enlig uden børn
 • vil betænke bestemte personer
 • lever i et papirløst forhold
 • vil betænke en velgørende organisation
 • har børn fra et tidligere ægteskab
Hvad kan jeg bestemme i et testamente?

Med et testamente kan du bestemme, hvor stor del af din formue skal gå til velgørende organisationer eller personer, som ikke er umiddelbare arvinger ifølge arveloven.

Hvor mange penge kan jeg testamentere?

Du kan testamentere følgende :

 • Op til 3/4 af din formue, hvis du har ægtefælle og børn, som ifølge arveloven er berettigede til 1/4 af din formue
 • Op til hele din formue, hvis du ikke har ægtefælle og børn
 • Et vilkårligt beløb eller bestemte ejendele
 • Der er ingen nedre beløbsgrænse.
Hvem skal betale arveafgift?
 • Velgørende organisationer og ægtefæller kan arve uden at betale afgift til staten.

Alle andre arvinger skal betale afgift af beløb, der er højere end 333.100 kr. (2024-niveau). 

 • Arvinger fra 1. arveklasse betaler 15 % i boafgift af deres arv efter fradraget på de 333.100 kr.
 • Arvinger fra arveklasse 2 og 3 desuden betaler en tillægsafgift på 25 % af hele arven, efter at boafgiften på 15 % er fratrukket – dvs. en effektiv afgift på i alt 36,25 %.


Du kan dog holde dine arvinger fri fra at betale afgift
, hvis du testamenterer en del af din arv til en velgørende organisation som World Animal Protection. Det gør du ved at skrive i testamentet, at organisationen arver (typisk 1/3) på betingelse af, at den betaler bo- og tillægsafgift for de øvrige arvinger.*

Du kan altså tilgodese World Animal Protection, uden at arvens størrelse ændres for dine øvrige arvinger.

Læs mere om denne mulighed kaldet 30 %-løsningen

*Fra 2027 vil søskende ikke længere have økonomisk fordel af 30 %-løsningen

Hvad sker der med min pensionsordning og livsforsikring?

Din pensionsordning og livsforsikring indgår ikke som en del af den almindelige arv sammen med resten af din formue. Du skal derfor tage stilling til, hvem af dine efterladte eller hvilke velgørende organisationer der skal modtage eventuelle udbetalinger fra din pensionsordning og livsforsikring.

Som udgangspunkt går pengene til ’nærmeste pårørende’. Men med en begunstigelse kan du selv vælge, hvem der skal have pengene eller en del af dem. 

Hvad skal der stå i et testamente?

I et testamente skal der udover navn, adresse og cpr-nummer stå, hvilke personer der skal arve, og hvad de skal arve. For at testamentet er gyldigt, skal du have underskrifter af to vidner eller en notar.

Hvordan laver jeg et testamente?

Du kan kontakte en advokat, som kan rådgive og sikre, at de juridiske krav bliver overholdt. Via Det Gode Testamente, som vi er en del af, kan du finde en advokat i dit lokalområde.

Vi dækker op til 5.000 kr. til oprettelsen af testamente hos en advokat, når du betænker os. Bemærk at tilskuddet til advokatregningen er skattepligtigt. Du har selv ansvaret for at indberette det til Skat.

Kan jeg ændre eller fortryde mit testamente?

Ja, du kan til enhver tid oprette et nyt testamente. Du kan også skrive tilføjelser til dit oprindelige testamente, et såkaldt kodicil. Det kan for eksempel være relevant, hvis der sker ændringer i din formue eller familiesituation.

Hvordan sikrer jeg mig, at mit testamente ikke bliver væk eller forsvinder?

Vi anbefaler altid, at du får dit testamente registreret hos en notar i byretten. Det gælder, uanset om det er et nyt testamente eller et testamente, som du har fået foretaget rettelser i.

En notar er en person i skifteretten, der bekræfter din underskrift af testamentet og opbevarer en kopi af dit testamente i deres arkiv. På den måde sikrer du dig, at dit testamente bliver opbevaret sikkert, og at både dine efterladte og skifteretten ikke er i tvivl om dine ønsker, når du er gået bort.

Du kan finde din adressen på din lokale skifteret i dit lokalområde på domstol.dk.

To reddede bjørne leger i Libearty-reservatet i Rumænien.

Hjælp os med at beskytte dyr

Bestil din gratis arveguide nu

Vi er meget taknemmelige, når nogen betænker vores arbejde for dyrene i deres testamente. Enhver arv, uanset størrelsen, gør en forskel.

Bestil her
Lisbeth Dolberg

Lisbeth svarer på dine spørgsmål om arv

Lisbeth Dolberg

Kontakt vores arverådgiver, Lisbeth Dolberg, og hør nærmere om mulighederne for at betænke dyrene i dit testamente. Lisbeth kan bl.a. hjælpe dig med at finde en advokat tæt på dig og fortælle mere om, hvordan du kan få tilskud til at betale for advokatregningen. Kontakt Lisbeth på 3393 7212 eller send hende en mail via nedenstående link.

Mail til Lisbeth