Økonomiske fordele ved testamente

- Dine arvinger kan i nogle tilfælde få mere udbetalt, når du også betænker dyrene.
- Vi giver tilskud til at oprette testamente hos en advokat.

30 %-løsningen kan sikre mere til dine arvinger og dyrene

Hvis du først og fremmest vil betænke din familie, men også gerne vil testamentere en del af din arv til en velgørende organisation, er 30 %-løsningen oplagt.

Med 30 %-løsningen sparer du nemlig dine familiemedlemmer for at betale arveafgift – og de kan derfor få lidt mere udbetalt, samtidig med at du støtter en god sag.

Sådan fungerer det

Du indsætter en eller flere velgørende organisationer i dit testamente til at arve 30 % af boet på betingelse af, at organisationerne betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger.

De øvrige arvinger modtager så 70 % af boet helt uden afgifter. Søskende, niecer eller nevøer skal normalt betale ca. 36,25 % i arveafgift, så hvis hele boet gik til dem, ville de kun få ca. 63,75 % udbetalt.

Velgørende organisationer skal til gengæld ikke selv betale bo- og tillægsboafgift og betaler altså kun afgiften for de øvrige arvinger.

Se herunder to eksempler med udgangspunkt i, at din formue er 1 mio. kr., og at din nevø skal arve dig.

Med 30 %-ordningen kan du både give til dyrene og dine øvrige arvinger

Hvis du gerne vil give organisationerne en procentdel, men ikke ønsker, at de skal 'blande sig i boet', kan du bestemme, at de skal have stilling som legatar. Tal med en advokat om det.

www.detgodetestamente.dk/arvetesten
Bliv klogere på arv og testamente.

Få betalt omkostningerne ved at oprette testamente

Hvis du betænker os med en arv, dækker vi helt eller delvist de omkostninger, der er forbundet med at udfærdige testamentet.

Det gør vi, fordi vi er en del af Det Gode Testamente. Hvis du betænker flere af de organisationer, der er med i Det Gode Testamente, deler vi omkostningerne imellem os.

Vi dækker op til 5.000 kr. inkl. moms til oprettelsen af dit testamente hos en advokat. De fleste testamenter koster mellem 4.000-8.000 kr. Du kan altid spørge din advokat (eller jurist med tilsvarende ansvarsforsikring), hvad testamentet kommer til at koste.

Bemærk at tilskuddet til advokatregningen er skattepligtigt. Du har selv ansvaret for at indberette det til Skat.

Du er altid meget velkommen til selv – eller bede din advokat om – at kontakte os for at høre mere om det praktiske. Skriv til os på arv@worldanimalprotection.dk eller ring på 3393 7212.

Lisbeth Dolberg
Har du spørgsmål til arv og testamente? Så kontakt Lisbeth Dolberg på arv@worldanimalprotection.dk eller 3393 7212.