Økonomiske fordele

30%-løsningen

Hvis du ønsker først og fremmest at betænke din familie, men der også er en eller flere velgørende organisationer, som du gerne vil støtte, kan du overveje at bruge 30%-løsningen.

30%-løsningen er en ordning, hvor en eller flere velgørende organisationer indsættes i testamentet til at arve 30% af boet på betingelse af, at organisationerne betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger.

De øvrige arvinger modtager så 70% af boet og skal ikke betale afgifter.

Da velgørende organisationer ikke selv betaler bo- og tillægsboafgift, betyder det, at familien får lidt mere i arv, og der bliver samtidig et beløb til den eller de velgørende organisationer.

Se eksemplerne:

Eksempel 1

Du indsætter din niece til at arve alt efter dig.
Din formue er 1 mio.
Din niece arver 1 mio.
Af dette beløb skal din niece betale 329.278 kr. i afgift (2019-tal)
Din niece får derfor udbetalt 670.722 kr. i arv.

Eksempel 2

Du indsætter din niece til at arve 70 % og en eller flere velgørende organisationer til at arve 30% mod at betale bo- og tillægsboafgifter.
Din formue er 1 mio.
Din niece arver 700.000 kr.
Organisationerne arver 300.000 kr. men skal betale afgift for din niece. Afgiften udgør nu 220.528 kr. (2019-tal)
Organisationerne får derfor udbetalt 79.472 kr.

Hvis du gerne vil give organisationerne en procentdel, men ikke ønsker, at de ”skal blande sig i boet”, kan du bestemme, at de skal have stilling som legatar. Tal med en advokat om det.

 

Bestil vores arvefolder

Bestil

Indicates required field

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Læs også vores persondatapolitik

Hvis du har besluttet dig for at donere en del af din arv til en eller flere af organisationerne i Det Gode Testamente, dækker organisationerne helt eller delvist de omkostninger, der er forbundet med udfærdigelsen af dit testamente.

  • Alle organisationerne i Det Gode Testamente yder tilskud til oprettelsen af testamenter. Af den organisation, du donerer en del af din arv til, kan du få dækket op til kr. 4.000,00 plus moms, eller i alt kr. 5.000,00 til oprettelsen af dit testamente. De fleste testamenter koster mellem 4.000-8.000 kr. – du kan altid spørge din advokat, hvad testamentet kommer til at koste.
  • En forudsætning for at få tilskud til omkostningerne er, at testamentet udfærdiges af en bestallingshavende advokat (eller en jurist med tilsvarende ansvarsforsikring).
  • De fleste organisationer kræver som hovedregel, at testamentet er oprettet for en notar, og en del organisationer vil bede om at få kopi af det notarpåtegnede testamente forud for betalingen. Kontakt den eller de organisationer, du ønsker at betænke.
  • Du er altid meget velkommen til selv – eller bede din advokat om – at kontakte den eller de velgørende organisationer, som du ønsker at betænke, for at høre mere om det praktiske.
  • Din arv gør en stor forskel for den eller de organisationer, du betænker i dit testamente. Det har stor betydning for dem, at de efterfølgende må rette henvendelse til dig for at takke for den tillid, du har udvist.
  • Tilskud til hel eller delvis oprettelse af testamente afhænger til dels af det testamenterede beløb. Minimumsbeløb kan være forskellig fra organisation til organisation.