Ofte stillede spørgsmål om arv

Hvem arver, hvis jeg ikke laver testamente?

Tvangsarvinger vil altid få 25 % af en arv, men de resterende 75 % kan du fordele, som du ønsker det i dit testamente. Er der intet testamente, vil arven blive fordelt mellem dine tvangsarvinger.

I arveloven er livsarvinger inddelt i tre klasser:

1. arveklasse: Ægtefælle og børn
Hvis du både har ægtefælle og børn, arver din ægtefælle halvdelen og børnene den anden halvdel, hvis boet skiftes. Hvis boet ikke skiftes (uskiftet bo) overtager din ægtefælle det fælles bo, som først deles, når din ægtefælle ønsker det, gifter sig igen eller dør.
Hvis du er ugift, men har børn, arver de ligeligt. Svigerbørn og stedbørn er ikke arvinger ifølge arvereglerne.

2. arveklasse: Forældre og søskende
Hvis du hverken har ægtefælle, børn, børnebørn eller oldebørn, arver dine forældre halvdelen hver. Hvis en eller begge dine forældre er døde, arver dine søskende og eventuelle halvsøskende ligeligt.
Hvis dine søskende ikke længere lever, arver deres eventuelle børn.

3. arveklasse: Bedsteforældre, onkler og tanter
Hvis der ikke er arvinger i 1. eller 2. arveklasse, arver dine bedsteforældre ligeligt. Hvis de er døde, arver deres børn.

Findes der slet ingen arvinger ifølge arveloven eller testamente, vil den danske stat arve boet. Staten modtager hvert år enorme summer i arv fra folk, der ikke har skrevet testamente

Hvornår er det relevant for mig at oprette testamente?

Det er særligt relevant at oprette testamente, hvis du:

 • er enlig uden børn
 • vil betænke bestemte personer
 • lever i et papirløst forhold
 • vil betænke en velgørende organisation
 • har børn fra et tidligere ægteskab

Hvad kan jeg bestemme i et testamente?

Med et testamente kan du bestemme, hvor stor del af din formue skal gå til velgørende organisationer eller personer, som ikke er umiddelbare arvinger ifølge arveloven.

Hvor mange penge kan jeg testamentere?

Du kan testamentere følgende :

 • Op til 3/4 af din formue, hvis du har ægtefælle og børn, som ifølge arveloven er berettigede til 1/4 af din formue
 • Op til hele din formue, hvis du ikke har ægtefælle og børn
 • Et vilkårligt beløb eller bestemte ejendele
 • Der er ingen nedre beløbsgrænse.

Hvem skal betale arveafgift?

 • Velgørende organisationer og ægtefæller kan arve uden at betale afgift til staten.

Alle andre arvinger skal betale afgift af beløb, der er højere end 308.800 kr. (2021-niveau). 

 • Arvinger fra 1. arveklasse betaler 15 % i boafgift af deres arv efter fradraget på de 308.800 kr.
 • Arvinger fra arveklasse 2 og 3 desuden betaler en tillægsafgift på 25 % af hele arven, efter at boafgiften på 15 % er fratrukket – dvs. en effektiv afgift på i alt 36,25 %.

Du kan dog holde dine arvinger fri fra at betale afgift, hvis du testamenterer en del af din arv til en velgørende organisation som World Animal Protection. Det gør du ved at skrive i testamentet, at organisationen arver (typisk 1/3) på betingelse af, at den betaler bo- og tillægsafgift for de øvrige arvinger.

Du kan altså tilgodese World Animal Protection, uden at arvens størrelse ændres for dine øvrige arvinger.

Læs mere om denne mulighed kaldet 30 %-løsningen:

Klik her og læs om fordelene

Hvad sker der med min pensionsordning og livsforsikring?

Din pensionsordning og livsforsikring indgår ikke som en del af den almindelige arv sammen med resten af din formue. Du skal derfor tage stilling til, hvem af dine efterladte eller hvilke velgørende organisationer der skal modtage eventuelle udbetalinger fra din pensionsordning og livsforsikring.

Som udgangspunkt går pengene til ’nærmeste pårørende’. Men med en begunstigelse kan du selv vælge, hvem der skal have pengene eller en del af dem. 

Hvad skal der stå i et testamente?

I et testamente skal der udover navn, adresse og cpr-nummer stå, hvilke personer der skal arve, og hvad de skal arve. For at testamentet er gyldigt, skal du have underskrifter af to vidner eller en notar.

Hvordan laver jeg et testamente?

Med advokat: Du kan kontakte en advokat, som kan rådgive og sikre, at de juridiske krav bliver overholdt. Via Det Gode Testamente, som vi er en del af, kan du finde en advokat i dit lokalområde. Vi dækker op til 5.000 kr. til oprettelsen af testamente hos en advokat, når du betænker os.

Uden advokat: Du kan også udelade advokaten og selv skrive testamentet via Testaviva. Det er en online-platform, som gør det nemt og sikkert og at oprette juridisk gyldige testamenter. Vi betaler automatisk for oprettelsen, hvis du begunstiger os i testamentet.

Støt dyrene i dit testamente