Verdens største flåder kan være med til at stoppe ulovligt fiskeri

15/12/2017

Ulovlige fiskebåde efterlader ofte fiskegrej i havet, hvor det dræber tusindvis af dyr. Nu beder vi verdens største flåder om at hjælpe.

“Det er afgørende, at I hjælper os med at fjerne denne trussel fra vores have." Vores CEO, Steve McIvor, til verdens 10 største flåder.

Vi opfordrer verdens 10 mest magtfulde flåder om at øge antallet af patruljer for at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. 

Der er en klar forbindelse mellem fiskerbåde, der bedriver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, og de såkaldte ’spøgelsesnet’, det vil sige tabt og efterladt fiskegrej som garn, liner og ruser. Hvaler, delfiner, sæler, havskildpadder og mange andre af havets dyr bliver hvert år fanget og dør i de farlige spøgelsesnet.

Derfor har vores CEO, Steve McIvor, skrevet til de største flåder i verden for at få dem til at hjælpe i kampen mod spøgelsesnet.

Fiskerbåde, der bedriver ulovligt fiskeri, smider ofte deres fiskegrej i havet for at undgå at blive fanget.

Derfor er spøgelsesnet farlige for dyrene

Hvert år bliver mere end 100.000 hvaler, delfiner, sæler og havskildpadder fanget i spøgelsesnet. De flydende dødsfælder ødelægger lidt efter lidt dyrenes levesteder og dræber dyrene.

Hele 640.000 ton spøgelsesnet bliver hvert år efterladt i havene, og de kan være op til 600 år om at blive nedbrudt.

Sådan forværrer ulovligt fiskeri problemet med spøgelsesnet

Der er større sandsynlighed for, at fiskerbåde efterlader deres fiskegrej, hvis de bedriver ulovligt fiskeri. De fisker i ly af mørket og smider derefter ofte det ulovlige udstyr i havet, fordi de ellers risikerer at blive nægtet adgang til havne.

Både FN’s miljøorganisation UNEP og FN’s fødevare- og landbrugsorganisation FAO anerkender, at der er en klar forbindelse mellem ulovligt fiskeri og spøgelsesnet.

Dårligt for lokalsamfundene

Ulovligt og ureguleret fiskeri påvirker også mennesker over hele verden. Det går ud over lokalsamfund, fordi det truer indsatsen for at bevare og regulere fiskebestanden, og det truer fødevaresikkerheden. Det giver sociale og økonomiske tab for de ramte lande, både på kort og langt sigt.

Sammen kan vi bekæmpe spøgelsesnet

For at hjælpe med at håndtere problemet med spøgelsesnet har vi stiftet Global Ghost Gear Initiative (GGGI). Her samarbejder regeringer, virksomheder fra den private sektor og NGO’er. Vi ønsker at fjerne spøgelsesnettene fra verdenshavene og stoppe nye spøgelsesnet fra at komme til. Dette vil vi gøre ved hjælp af bæredygtige løsninger.

Tiden er inde til, at de mest magtfulde flåder i verden gør deres del for at stoppe de ulovlige fiskerbåde. Vi opfordrer flåderne til at være en del af løsningen, så de kan hjælpe med at sætte en stopper for de omfattende ødelæggelser, som spøgelsesnet er skyld i.

Læs mere om vores indsats mod spøgelsesnet >>

Video og fotos: Jim Wickens for World Animal Protection