Søkøer fredes i Costa Rica

25. Juli. 2014

Den glædelige nyhed er et resultat af World Animal Protections oplysningsarbejde blandt skolebørn i Costa Rica, indledt i 2011. Arbejdet førte til, at børnene satte en kampagne igang for at hjælpe søkøerne i Costa Ricas vandområder. Og det kom til at gribe om sig.

Med en ny lov, der nu er vedtaget af kongressen, og kun mangler at blive underskrevet af præsidenten, bliver søkøerne, nærmere bestemt underarten manater, fredet i Costa Ricas vande og lavet til nationalt symbol for havlevende dyrearter.

Roberto Vieto, ansvarlig for World Animal Protections arbejde med vilde dyr i Latinamerika, udtaler: 

”Hvis vilde, truede dyr skal have en chance for at overleve, er det afgørende, at de kan leve uforstyrret og i tryghed i deres naturlige miljø. Derfor er det et stort skridt, at vi i Costa Rica nu skal beskytte disse forunderlige dyr.”

Stor indsats fra skolebørn

I 2011 stod vi bag en række workshops på skoler i Costa Rica, ”Respekt for alle liv”. Skolebørnene i provinsen Limón blev meget engagerede i dyrenes ve og vel og dannede efterfølgende ”Klubben for venner til manater”. Børnene lavede et helt enestående stykke arbejde og skabte stor opmærksomhed om den truede art. Blandt andet samlede de underskrifter ind fra mennesker, der bakker op om søkøernes bevarelse, både i kommunen og på landsplan. Og i det arbejde fik børnene støtte både af forskere fra Tropical Science Center og af politikere.

”Vi lykønsker skolebørnene, skolen og Tropical Science Center for deres enorme indsats, som har ført til, at manaterne nu bliver beskyttet i Costa Rica,” siger Roberto Vieto.

Trues af ødelagt miljø og skibe

Ifølge IUCN’s Rødliste over Truede arter er der kun omkring 2.500 manater tilbage i Caribien. Søkøerne trues af, at deres levesteder bliver ødelagt, blandt andet af tung skibstrafik. Dyrene får alt for ofte alvorlige eller dødbringende skader, når de kommer i karambolage med skibene. Manaterne er faktisk truede alle de steder, hvor de lever i Caribien, og vi håber, den meget positive udvikling i Costa Rica nu spreder sig til andre dele af Caribien, så arten kan komme på rette vej i hele regionen.

Del i dit netværk:

Pinterest