Grise har et stort behov for at rode, grave og undersøge deres omgivelser

Myter om grise i landbruget: Sandt eller falsk?

Nyheder

Der findes mange myter om den danske svineproduktion. Vi tager et tjek på de fem mest udbredte myter for at afsløre, hvad der er sandt – og hvad der er falsk.

PÅSTAND 1: Farebøjler er den bedste løsning til at forhindre, at soen ligger sine pattegrise ihjel.

FALSK: De danske søer er avlet til at få unaturligt store kuld, hvilket fører til, at flere grise fødes små og svage. Det øger risikoen for, at soen ligger dem ihjel. Farebøjler er blot en lappeløsning, der ikke løser det egentlige problem med for store kuldstørrelser.

Farebøjlen frarøver soen og hendes pattegrise mulighed for at være naturligt sammen. Det er ekstremt stressende for søerne at være fastspændt, og mange får dybe skuldersår af at ligge på det hårde gulv. Hvis soen derimod kan bevæge sig frit omkring, er hun i bedre form, hun kan bygge rede, og fødslen forløber mere roligt.

Pattegrise dier hos deres mor

PÅSTAND 2: Dødeligheden blandt økologiske pattegrise er højere.

SANDT: Den gennemsnitlige dødelighed er højere blandt økologiske pattegrise, da kuldene ligesom i den industrielle produktion er for store, og soen derfor risikerer at ligge små, svage pattegrise ihjel. Af denne årsag er man i den økologiske produktion begyndt at avle efter søer, der føder færre, men større grise.

Til gengæld har de økologiske grise et stærkere immunforsvar og får langt mindre antibiotika. Det er nemlig skidt for industrigrisenes maver og immunforsvar, at de afvænnes allerede efter tre, højst fire uger.

Pattegrise dier hos deres mor

PÅSTAND 3: Økologiske grise er kun ude få uger af deres liv.

FALSK: Danske økologiske søer går i hytter på marken, og pattegrisene dier hos deres mor i mindst syv uger. Herefter flyttes smågrisene oftest til en stald, hvor de har adgang til udearealer og frisk luft i form af løbegårde. Nogle økologiske svineavlere lader slagtegrisene gå på marken i længere tid.

Pattegrise dier hos deres mor

PÅSTAND 4: Grise i den industrielle produktion bliver ikke længere halekuperet

FALSK: Det er ganske vist forbudt rutinemæssigt at halekupere grise. Alligevel bliver 95 % af grisene i den industrielle produktion halekuperet for at forhindre, at de bider hinanden i halen. Halebidning er et tegn på frustration og kedsomhed, fordi grisene har for lidt plads og ikke nok at beskæftige sig med.

Økologiske og frilandsgrise bliver ikke halekuperet. De har mere plads og bedre muligheder for at rode og grave og får dermed i langt højere grad dækket deres naturlige behov.

Pattegrise dier hos deres mor

PÅSTAND 5: Økologiske grise bliver ikke behandlet med antibiotika, hvis de er syge

FALSK: Der bliver ikke foretaget flokbehandling med antibiotika på økologiske grise, sådan som det ofte sker i den industrielle produktion. Men hvis en økogris bliver syg, må den gerne behandles med antibiotika, hvis der er behov for det. 

Hvis en økologisk gris får antibiotika, skal den holdes tilbage dobbelt så lang tid, inden den må slagtes. Og den må kun behandles med antibiotika én gang. Hvis den bliver syg og får antibiotika igen, kan den ikke sælges som økologisk.

Pattegrise dier hos deres mor

Kæmp for en ny retning i landbruget:

Skriv under

Vil du vide mere