1020739

Politikerne svigter dyrene i skuffende dyrevelfærdsudspil

Nyheder

’Sammen om dyrene’ kalder regeringen deres udspil til forbedring af dyrevelfærd i de danske stalde og på landbrugets marker. Men der er intet nyt under solen.

SVM- regeringens nye dyrevelfærdsudspil vil ikke gøre livet ret meget bedre for de mange millioner produktionsdyr i Danmark. De lever for de flestes vedkommende i kunstigt lys, med alt for lidt plads og generelt ringe vilkår, som vi og mange andre dyreorganisationer skarpt har kritiseret i flere år.

Det konkluderer vores seniorrådgiver og ekspert i landbrugsdyr, Pernille Fraas Johnsen, efter hun har kigget på det udspil, som regeringen betegner som ’et nyt kapitel for dansk dyrevelfærd’.

“Regeringen kalder deres udspil for ’et nyt kapitel’. Men det er stort set en gentagelse af årtiers forfejlede politik på området og uden nye krav til industrilandbruget, der for alvor løfter dyrevelfærden i de danske stalde,” siger Pernille Fraas Johnsen, der er agronom og ph.d. i adfærdsbiologi.

”Reelt bliver der ikke rokket noget for alvor ved de omfattende problemer, som eksperter og fagfolk gang på gang har kritiseret: Hverken den ekstremt høje dødelighed blandt pattegrise, overdødeligheden for søer samt den ulovlige og smertefulde halekupering af grise, der foregår hver eneste dag.”

A young piglet is held upside down by his leg. A farm worker holds a pair of pliers up to his tail.

"Heller ikke de grundlæggende problemer med fiksering af søer og alt for lidt plads bliver for alvor adresseret," siger Pernille Fraas Johnsen bl.a. med henvisning til den lille million søer, der i en væsentlig del af deres liv er låst fast mellem tremmer, hvor de knap kan vende sig.

Tager ikke befolkningens bekymring alvorligt

Pernille Fraas Johnsen er dybt forundret over, at regeringen ikke tager befolkningens bekymringer om manglende dyrevelfærd i industrilandbruget alvorligt. Særligt i betragtning af at meningsmålinger gang på gang viser, at et flertal vil give landbrugsdyr langt bedre vilkår – såvel i Danmark som resten af EU.

Senest viste den store fælles EU-måling, Eurobarometer, at mere end 80 % af EU’s borgere vil have transporttiden for dyr skåret ned, at landbrugsdyr ikke længere bliver holdt indespærret i bure, og at dyrevelfærden generelt skal forbedres, så dyrene får langt mere plads og mere naturlige forhold at leve under.

Herudover har vi i World Animal Protection sammen med en lang række andre organisationer i EU samlet næsten 3 mio. underskrifter ind for at afskaffe tremmer og bure i landbruget samt forbyde pelsdyravl. Det er sket i forbindelse med borgerinitiativerne End The Cage Age og Fur Free Europe.

“Det mest fortvivlende er måske, at den dybt skadelige minkavl slet ikke er nævnt i den danske regerings udspil. Det er helt uforståeligt, særligt når man ved, at et stort flertal af befolkningen i både Danmark og resten af EU ønsker, at landbrugets dyrevelfærd skal forbedres væsentligt, og at pelsavl helt skal forbydes.”

Mink i lille trådbur på minkfarm. Foto: Jo-Anne McArthur / Djurrattsalliansen / We Animals Media

Foto: Jo-Anne McArthur

Pinligt og uambitiøst

”Der er efterhånden en afgrund mellem de ansvarlige politikere og befolkningen, og det er nærmest pinligt, at regeringen kommer med et udspil, der stort set ignorerer befolkningens udtalte ønske om væsentlige ændringer i landbruget,” siger Pernille Fraas Johnsen og slutter:

“Det er dybt uambitiøst og virkeligt skuffende, at det endnu engang er dyrene, der skal betale prisen. Regeringen fortsætter med at vende det blinde øje til og vil åbenbart stadig ikke stille nogle helt rimelige krav til industrilandbruget, der løser de grundlæggende problemer, som vi har kæmpet med i årevis på dyrenes vegne.”

Hjælp os med at kæmpe for en ny retning for landbruget:

Skriv under

Vil du vide mere