Nyt initiativ: Det Gode Testamente

07/11/2017

Kun 17 % af danskerne skriver testamente, og mange ved ikke, at de kan støtte velgørenhed via deres testamente. Vi er nu gået sammen med andre velgørende organisationer om at få flere til at tage stilling.

Mange er ikke opmærksomme på, at de kan støtte velgørenhed via testamente. De ved ikke, hvordan man i praksis gør, og at det faktisk kan ske, samtidig med at de betænker familie og venner.

De færreste kan lide tanken om at skulle dø en dag, og næsten lige så få bryder sig om at diskutere privatøkonomi med omverdenen. Derfor er det også de færreste, der tager stilling til arv og testamentering.

En undersøgelse foretaget af YouGov* viser, at kun 17 % af danskerne skriver testamente. Og selvom danskerne generelt er gode til at støtte velgørende projekter, så er der relativt få – cirka 2 % af befolkningen mellem 18-74 år – der betænker velgørenhed i deres testamente.

Vi er nu gået sammen med 30 andre velgørende organisationer i Danmark om at bryde tabuet og få flere til at skrive testamente. Samarbejdet hedder Det Gode Testamente.

Mange ved ikke, at det er relevant for dem at skrive testamente

”De fleste danskere ville have glæde af at skrive testamente, men mange ved ikke, at de har brug for det. Når vi skriver testamente, får vi mulighed for at få indflydelse på, hvordan vores arv skal fordeles, og det giver også mulighed for at videreføre de økonomiske og moralske værdier, der har betydet noget i livet.”

Det siger Ann Marie Panduro, der er chefjurist i Hjerteforeningen og styregruppeformand i Det Gode Testamente.

Ann Marie fortsætter: ”Testamentering kan være et svært emne at tale om, og det er meget få, der får lagt en plan. Det vil vi rigtig gerne hjælpe med at ændre gennem oplysning og inspiration.”

Gratis rådgivning på ny hjemmeside

I Det Gode Samarbejde har vi nu lanceret hjemmesiden detgodetestamente.dk. Her vil vi i et samarbejde med to advokatforeninger tilbyde danskerne gratis rådgivning om arv og testamentering.

Vi vil blandt andet oplyse danskerne om det relevante i at nedfælde en sidste vilje og slå fast, at det hverken er dyrt eller besværligt at lave et testamente.

Samtidig håber vi, at indsatsen vil øge danskernes kendskab og lyst til at skrive velgørende formål ind i deres testamente. Mange er ikke opmærksomme på, at de kan støtte velgørenhed via testamente. De ved ikke, hvordan man i praksis gør, og at det faktisk kan ske, samtidig med at de betænker familie og venner.

”Danskerne er et generøst folkefærd og er generelt rigtig gode til at støtte velgørende formål. Men det er ganske få, der vælger at skrive en velgørende organisation ind i deres testamente. Vi oplever faktisk ikke, at viljen mangler, men at der simpelthen ikke er opmærksomhed på, at det er en mulighed. Med initiativet ønsker vi derfor også at skabe overblik over mulighederne og gøre opmærksom på, at støtten virkelig gør en forskel,” siger Ann Marie Panduro.

Læs mere om Det Gode Testamente >>

Vil du betænke World Animal Protection i dit testamente? Hent vores arvefolder >>

* Kilde: Analyseinstituttet YouGov’s data er indsamlet, så det udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 18-74 år. Data er indsamlet i perioden 2. juni til 14. juni 2017. I alt er der gennemført 2.018 interview.

10 ting du (måske) ikke vidste om dovendyr

Wild sloth

På græsk hedder dovendyr Bradypus, som betyder ’langsomme fødder” – et passende navn til jordens langsomste pattedyr. Find ud af mere om det unikke dyr, der er...

Slut med buræg hos Nestlé

Fritgående høns har bedre velfærd end burhøns

Vi har siden 2014 samarbejdet med Nestlé om bedre dyrevelfærd i deres produktion. Nu udfaser virksomheden globalt brugen af buræg, og fra 2025 er det helt slut...