Når grise kan logre med halen

30/08/2019

Slut med smertefulde halekuperinger og tandklipninger. Gladere og sundere grise. Det er resultatet af vores samarbejde med en af verdens største svineproducenter.

”Grisene er gladere. Jeg kan se dem logre med deres lange haler."

Mere end 1,2 milliarder smågrise bliver hvert år udsat for smertefulde og unødvendige indgreb som halekupering, tandklipning og kastration.

Men vi har overbevist en række førende svineproducenter om at ændre praksis. En af dem er en verdens største svineproducenter: Thailandske Betagro, der hvert år avler 2,3 millioner grise. 

Hjælp de europæiske landbrugsdyr ud af burene:

Skriv under

Slut med at kede sig

Betragro er stoppet med halekupering og samtidig givet grisene beskæftigelsesmateriale – og det har været en succes.

”Grisene er gladere. Jeg kan se dem logre med deres lange haler. De udviser mere naturlig adfærd som at rode i savsmuld og lege med det materiale, de har fået,” fortæller Jessada Muenpakdee, der er chef kvalitetssikring og sundhed hos Betagro.

Beskæftigelsesmateriale er ting, som grisene kan tygge i, rode i eller lege med. Betagros landmænd bruger blandt andet bananblade, træstykker der hænger ned fra loftet, savsmuld, græs og plastikflasker, som grisene kan tygge i.

Grise på en svinefarm i Holland

Disse grise fra en svinefarm i Holland har ikke fået kuperet deres haler.

Færre slåskampe og mindre halebidning

Det er vigtigt at give grisene mulighed for at udføre naturlig adfærd, da det modvirker den stress og kedsomhed, som grise i intensive produktioner typisk er udsat for. Det forklarer Sarah Ison, seniorrådgiver for vores globale arbejde med landbrugsdyr.

”Grise har traditionelt blevet halekuperet for at forhindre dem i at bide i hinandens haler. Det gør de på grund af kedsomhed, når de ikke har noget at beskæftige sig med. Hvis man derimod giver dem nok plads og noget, de kan tygge i og lege med, bliver det unødvendigt at kupere deres haler,” siger Sarah.

Hun understreger, at det gør meget ondt på grisene at få kuperet deres haler både under og efter indgrebet. Og det kan have en negativ effekt på deres vækst og immunforsvar.

Ude i Betagros stalde fortæller landmændene, at stressniveauet blandt grisene er faldet. ”Grisene kommer langt sjældnere op at slås, og der er næsten ingen halebidning længere,” fortæller en af dem. En anden siger: ”Færre slåskampe, mindre halebidning og de træder sjældnere på hinanden. I stedet leger de og hygger sig.”

Smågrise på en svinefarm i Storbritannien, hvor grisene hverken får kuperet haler eller klippet tænder.

Betagro er også ved at udfase tandklipning, hvor man helt eller delvist fjerner smågrisenes hjørne- og fortænder. Indgrebet er ekstremt smertefuldt for grisene – og det fører til, at mange grises tænder knækker. Det gør dem sårbare over for infektioner og får dem til at stoppe med at die og dermed vokse, som de skal. 

Ud af buret: Hjælp grise og andre landbrugsdyr i EU:

Skriv under

Voksende efterspørgsel på kød fra glade grise

Erfaringerne fra Betagro og mange andre svineproducenter verden over deler vi i en kommende rapport. Rapporten er rettet mod blandt andet svineproducenter og forhandlere og skal vise dem, at det giver forretningsmæssig mening at udfase de smertefulde indgreb.

Vi har foretaget en omfattende forbrugerundersøgelse i 11 lande fordelt på fem kontinenter. Den viser, at der er en voksende efterspørgsel på bedre velfærd blandt de dyr, der ender som kød i køledisken.

”Producenterne opdager hurtigt, at ved at forbedre dyrenes velfærd bliver grisene mere robuste. De opfører sig mere naturligt, deres immunforsvar er stærkere, de vokser bedre, er mindre stressede, mindre syge og skal have mindre antibiotika. Både kødkvaliteten og fødevaresikkerheden bliver bedre – og det er til gavn for både producenter, forbrugere og forhandlere,” slutter Sarah. 

Over 300 mio. landbrugsdyr i EU er dømt til et liv bag tremmer. Hjælp dem ud af burene nu: 

Skriv under