Mink mistrives i små trådbure i minkproduktionen. Foto: Jo-Anne McArthur / Djurrattsalliansen / We Animals Media

Minister overvejer dyrevelfærd i eventuelt minkforbud

Nyheder

Dyrevelfærd kan komme til at få betydning for et fremtidigt forbud mod hold af mink i Danmark. Det åbner fødevareministeren op for i et svar til Folketinget.

Topfoto: Jo-Anne McArthur / Djurrattsalliansen / We Animals Media

”Mener ministeren, at Danmark her i 2022 kan være et foregangsland inden for dyrevelfærd og samtidig tillade hold af mink i små bure?”

Sådan lød spørgsmålet fra Susanne Zimmer (Frie Grønne) til fødevareminister Rasmus Prehn (S). I ministerens svar lyder det:

”Statens Serum Institut skal udarbejde en opdateret risikovurdering for den humane sundhed. Når risikovurderingen foreligger, vil jeg indlede politiske drøftelser med Folketingets partier om, hvorvidt der skal åbnes for minkproduktion i Danmark igen, og hvordan det i så fald vil foregå. I denne drøftelse vil hensyn til dyrevelfærd også kunne indgå.”

Vi arbejder på at få et permanent forbud for hold af mink i Danmark og tager derfor godt imod denne udmelding. 

”Det er godt, at ministeren nu tager dyrenes ve og vel med i beslutningen om minkforbuddet. Alt andet er også fuldstændig uacceptabelt. Dyreetisk Råd fastslog allerede sidste år, at det er i strid med god dyrevelfærd at holde mink i små bure,” siger Pernille Fraas Johnsen, senior landbrugsrådgiver for World Animal Protection Danmark og medlem af Dyreetisk Råd. 

Minkene har hidtil levet i små trådbure, der svarer til en opslået avis, og det lever på ingen måde op til de behov, som dyrene har. Derfor mener vi i World Animal Protection Danmark, at det er vigtigt, at industrien ikke genopstår på ny, selvom der ligger et politisk pres for at få erhvervet genåbnet.

”Den måde vi hidtil har holdt mink på i Danmark, er hverken tidssvarende eller dyrevelfærdsmæssig forsvarlig, med den viden vi har om dyrs adfærd i dag. Vi håber derfor, at ministeren lytter til Dyreetisk Råd og får gennemført et permanent forbud mod mink, så vi i Danmark sikre den bedste dyrevelfærd,” siger Penille Fraas Johnsen.

Vil du vide mere