Millioner af raske mink aflives hvert år

16/11/2020

Millioner af mink skal aflives pga. mutationer i coronavirus. Men langt de fleste skulle alligevel have været aflivet for deres pels’ skyld. Og det til underskudspriser, for branchen har i årevis været i krise.

Store dele af modebranchen gør allerede brug af alternativer til pels, og flere og flere forbrugere finder det uacceptabelt at gå med mink. Og det er der gode etiske argumenter for.

Fotos: Jo-Anne McArthur / We Animals

17 mio. raske mink skal slås ned, og et helt erhverv står til at lukke.

”Afviklingen bør naturligvis foregå på en fornuftig måde, så minkavlerne får kompensation og hjælp til at komme videre i andre erhverv. Og aflivningerne skal foregå humant. Men det klinger hult, når minkbranchen udtaler, at det er uetisk at aflive raske dyr, for hele industrien bygger jo netop på den årlige aflivning af millioner af raske dyr,” mener Esben Sloth, kampagnechef i World Animal Protection Danmark.

Selv uden COVID-19 ville over 11 mio. danske sunde og raske mink være blevet aflivet i år. De seneste 20 år er 300 mio. danske mink blevet aflivet, ligesom millioner af raske mink er blevet aflivet år efter år siden 1930’erne og vil fortsætte med at blive aflivet i de kommende år, hvis der ikke kommer et forbud.

Metoden for aflivning er den samme, som Fødevarestyrelsen nu bruger. Dyrene er blevet proppet i en kasse og gasset, hvor de har kunne lide, inden de kvæles. 

Helt grundlæggende er minkproduktion dyremishandling. Mink kan ikke få deres naturlige behov opfyldt i små trådbure, og da de er solitære og territoriale rovdyr, er det ekstremt stressende for dem at leve tæt sammen på minkfarme. 

Kræv et forbud

Minks in cage

Minkbranchen blødte også før corona

Minkbranchen har i flere år været i krise pga. overproduktion og faldende efterspørgsel. Tal fra Danmarks Statistik viser, at minkavlernes indtægter har været stærkt faldende siden 2013. Sidste år havde de danske pelsdyrbedrifter således et gennemsnitligt underskud på 0,7 mio. kr. pr. bedrift. Samlet set er der tale om et milliardunderskud i branchen.

Tallene viser også, at:

  • minkfarmenes gennemsnitlige årlige driftsresultat har været negativt siden 2016
  • antallet af heltidsfarme er faldet med 37 % siden 2015
  • antallet af heltidsbeskæftigede på minkfarmene er faldet med 29 % siden 2015.

Minkbranchen har altså pga. de almindelige markedsvilkår måttet foretage kraftige nedskæringer de seneste år. Flere er gået konkurs, mens andre frivilligt har indstillet produktionen, da de satte penge til år efter år.

Kunderne forsvinder, og flere lande indfører forbud

Denne udvikling var med stor sandsynlighed fortsat også uden coronakrisen, da kundegrundlaget svinder. 

Flere lande i Europa har allerede forbudt minkavl – ikke kun lande, vi ofte sammenligner os med som Norge, England, Holland og Tyskland, men også lande som Polen, Serbien, Makedonien og Tjekkiet. Men efterspørgslen på danske minkskind er ikke steget i takt med, at produktionen falder i andre lande. 

Store dele af modebranchen gør allerede brug af alternativer til pels, og flere og flere forbrugere finder det uacceptabelt at gå med mink. Og det er der gode etiske argumenter for.

Det er på tide helt at gøre en ende på denne industri, der ikke gør noget godt for hverken dyrene, folkesundheden eller minkavlerne selv. Hjælp os med sikre, at industrien ikke vender tilbage efter coronakrisen.

Skriv under