Mærkning af fiskegrej skal beskytte havets dyr

10/07/2018

Vi opfordrer netop nu FN til at indføre mærkning af alt kommercielt fiskegrej inden 2025. Det vil være med til at beskytte de tusindvis af dyr i havene, der hvert år dør, når de bliver fanget i efterladt fiskegrej.

Problemet med spøgelsesnet vokser hele tiden i takt med, at det internationale fiskeri intensiveres.

Topfoto: Elain Blum / Marine Photobank

I denne uge er vi i Rom, hvor vi deltager i COFI 2018, der er arrangeret af fiskerikomiteen under FN’s Fødevare- og landbrugsorganisation (FAO). Her fremlægger vi vores forslag om, at alt kommercielt fiskegrej skal mærkes inden 2025.

P.t. kan man kun sjældent finde frem til ejerne af tabt og efterladt fiskegrej. Og de efterladte garn, liner og ruser – såkaldte spøgelsesnet – er rene dødsfælder for dyrene i havet. 

“Spøgelsesnet er ganske enkelt den største trussel mod havets dyr, når man sammenligner med alle andre former for menneskeskabt affald i havene.” Det fortæller Ingrid Giskes, der leder vores globale kampagne mod spøgelsesnet.

Net på størrelse med fodboldbaner

Hvert år bliver over 136.000 hvaler, delfiner, sæler, søløver og havskildpadder fanget i spøgelsesnet – og tallet bliver langt højere, når man medregner fisk, fugle og andre dyr i havet. 

Det drejer sig om hele 640.000 ton spøgelsesnet, der årligt bliver efterladt i havene. Nogle af de efterladte fiskegarn er større end en fodboldbane. 

Fordi fiskegrej ofte er lavet af plastik, kan de være op til 600 år om at blive nedbrudt.

Det efterladte fiskegrej har også en alvorlig indvirkning på fiskernes indkomst. Man vurderer, at 5-30 % af nedgangen i nogle fiskebestande skyldes spøgelsesnet.

Kaskelothval fanget i spøgelsesnet. Foto: Alberto Romeo / Marine Photobank

Der findes allerede mærkningsmetoder

Fordi der lige nu ikke er nogen effektiv og konsekvent metode til at finde ud af, hvor spøgelsesnettene stammer fra, er det svært at holde fiskerivirksomheder ansvarlige eller at afsløre ulovligt fiskeri.

Hvis alle kommercielle fiskenet derimod bliver mærkede, vil fiskerbåde have en større motivation for at sikre, at de ikke mister deres net – og for at bjærge dem, når det alligevel sker. Og myndigheder vil kunne spore de både, der efterlader nettene.

Der findes allerede en række mærkningsmetoder, og ny teknologi vil gøre det endnu lettere og billigere at mærke fiskegrej. De nuværende metoder inkluderer:

  • Fysiske mærkater
  • Kemisk mærkning
  • Farvekodning
  • Radiofrekvens-identifikation
  • Radiofyr
  • Satellitbøjer

FN bør handle

Vi opfordrer på det kraftigste FN til at indføre mærkning af alt kommercielt fiskegrej inden 2025. Problemet med spøgelsesnet vokser hele tiden i takt med, at det internationale fiskeri intensiveres. Det fører til, endnu flere dyr i havene dør, og at regeringer rundt omkring i verden må bruge millioner på oprydningsarbejde.

Læs vores rapport om spøgelsesnet (pdf) >>

Hjælp os med at få dyrene ud i havene hvor de hører hjemme igen!

Støt her

Bruno, den heldige hund – to år senere

I 2016 fortalte vi første gang om Bruno. Vi fejrede, at vi havde givet over 1 mio. vaccinationer til hunde i rabiesplagede lande – heriblandt Bruno, der bor i Kenya.

I 2016 fortalte vi første gang om Bruno. Vi fejrede, at vi havde givet over 1 mio. vaccinationer til hunde i rabiesplagede lande – heriblandt Bruno, der bor i...