Ingen gode argumenter for overproduktion af grise

20/10/2021

Ved at avle færre grise kan vi gøre noget godt for dyrevelfærden og klimaet – og det giver ovenikøbet økonomisk mening. Så hvorfor er det ikke en del af det nye landbrugsforlig?

Dyrebare dyr: Koen

Ko på marken

Køer er følsomme og sociale dyr med højt udviklede sanser. Bl.a. kan de se næsten 360° rundt om sig uden at bevæge hovedet. Læs mere om drøvtyggeren, der...