Minkhvalp på svensk minkfarm med sår i hovedet. Foto: Jo-Anne McArthur / Djurrattsalliansen / We Animals Media

Ingen gode argumenter for at genindføre minkavl

Nyheder

Konservatives forslag om at genindføre minkproduktionen i Danmark er ikke økonomisk bæredygtigt, og det er uforeneligt med den nye dyrevelfærdslov, som partiet selv var med til at vedtage forrige år.

Topfoto: Jo-Anne McArthur / We Animals

Debatindlæg af Pernille Fraas Johnsen, ph.d. og senior landbrugsrådgiver i World Animal Protection Danmark

Når Per Larsen fra de Konservative foreslår at genindføre industriel minkproduktion i Danmark, må det som minimum forventes, at argumentet for at genoptage produktionen er holdbart og ikke en løs antagelse om, at ‘det måske vil spare skatteyderne for at par milliarder’, og at det kan generere noget øget vækst i form af skatte og -eksportindtægter.

Minkavl er dårlig dyrevelfærd

Et nærmere eftersyn viser, at argumentet næsten er lige så uholdbart som den fejlagtige opfattelse af, at det er i orden at holde mink i små metalbure på størrelse med en opslået avis. 

I den forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at Dyreetisk Råd sidste år vedtog en anbefaling, der uomtvisteligt fastslår, at det er i strid med god dyrevelfærd og uacceptabelt at holde mink, som det har været praktiseret i Danmark, indtil forbuddet trådte i kraft.

”Meget restriktive former for dyrehold er hverken tidssvarende eller dyrevelfærdsmæssigt forsvarlig med den viden, vi har om dyrs adfærd og behov,” skrev Rådet med direkte adresse til dansk minkproduktion.

Minkavl er dårlig økonomi

Men det handler ikke udelukkende om dyrevelfærd.  Siden 2013 er økonomien kun gået én vej for danske minkfarme.

Både bedrifternes indtjening og antallet af ansatte har været støt faldende de sidste seks år, inden de blev tvangslukket af sundhedsmæssige årsager i 2020.

De økonomiske tal viser dette med al tydelighed. Fra et gennemsnitligt overskud pr. minkbedrift på 3,3 mio. kr. i 2013 havde minkbedrifterne i 2019 i gennemsnit et underskud på 0,7 mio. kr. (Kilde: DKs Statistik 2019). Det er bestemt ikke økonomisk bæredygtigt. 

Minkavl bliver sandsynligvis snart forbudt

Selv hvis man forestiller sig, at Konservatives forslag om at genoptage den danske minkproduktion lykkes, vil det være noget af en bjørnetjeneste over for de få minkproducenter, der forventes at benytte den såkaldte dvaleordning, som muliggør en genoptagelse af produktionen. 

For minkerhvervets dage er talte, og World Animal Protection samt mange andre dyreorganisationer vurderer, at EU-Kommissionen inden for få år vil indføre et forbud og en gradvis udfasning af minkproduktionen.

En beslutning, der vil ligge helt i tråd med, at Kommissionens sidste år vedtog at indføre et forbud mod hold af tremmedyr i resten af det industrielle landbrug. En beslutning, der blev truffet på baggrund af borgerinitiativet End The Cage Age, hvor næsten 1,4 millioner EU-borgere havde skrevet under.

Minkavl er ude af trit med tiden

Minkproduktion er således på alle måder ude af trit med tiden og forbrugernes ønsker til den måde, vi holder dyr på i et oplyst samfund. Det afspejler sig tydeligt, når man spørger danskerne om deres holdning. 

Sidste år viste en meningsmåling foretaget af YouGov, at kun 20 % synes, det er en god idé at genindføre mink som erhverv i Danmark. Halvdelen af de adspurgte danskere gik til gengæld ind for et permanent forbud, mens 44 % mente, at Danmark skulle følge de andre EU-lande, hvor minkhold er forbudt eller under udfasning. (Kilde: YouGov 30. november 2021 for World Animal Protection Danmark)

I alt 16 EU-lande har allerede forbudt eller er ved at udfase minkproduktion. Blandt andet England, Østrig, Norge, Belgien, Serbien, Tjekkiet, Kroatien, Schweiz, Tyskland, Slovenien, Bosnien Hercegovina, Holland og Italien. (Kilde: Fur Free Alliance. 2020)

Minkavl er i strid med loven

Det må være et stort dilemma for et ”lov-og orden”-parti som de Konservative, at de foreslår at genindføre en minkproduktion, der så åbenlyst er i modstrid med ånden i den dyrevelfærdslov, der trådte i kraft sidste år, og som de selv lagde stemmer til. 

Derfor må vi i al stilfærdighed minde partiets landbrugsordfører om, at han selv var en del af det overvældende flertal i Folketinget, der vedtog dyrevelfærdsloven, som klart fastslår, at man skal tage hensyn til dyrs ‘adfærdsmæssige og fysiologiske behov’, og det er ganske enkelt ikke muligt at gøre med minkproduktion, som den er blevet praktiseret i Danmark hidtil.

Det burde således stå klart, at det kan være ret svært at finde gode argumenter for at genoptage den danske minkproduktion, og lige så klart at det eneste rigtige på nuværende tidspunkt er at udskifte det midlertidige forbud med et permanent. Og det uanset at selve nedlukningen var noget roderi.

Læs debatindlægget på Altinget.dk >>

Vil du vide mere