Sweden mink fur farm

Pelsproduktion på lånt tid

Nyheder

10.000 mink er allerede på vej til den første ’nye’ minkfarm i Jylland, efter at minkavl fra årsskiftet igen bliver tilladt. Men ny undersøgelse viser, at halvdelen af danskerne vil have forbudt pelsavl i hele Europa.

Topfoto: Jo-Anne McArthur / Djurrattsalliansen / We Animals Media

På tærsklen til genåbningen af den danske minkproduktion viser en undersøgelse, at 50 % af de adspurgte danskere ønsker at forbyde produktion af mink og andre pelsdyr som ræv, mårhund og chinchilla i hele EU.

Kun 24 % svarer, at pelsproduktion ‘er OK’, mens 26 % svarer ‘ved ikke’.

Det er ikke kun i Danmark, at et europæisk forbud mod pelsproduktion møder opbakning. Efter blot syv måneder er der i EU  allerede indsamlet over 1,1 mio. underskrifter i det europæiske borgerinitiativ Fur Free Europe.

Hvis der indsamles 1 mio. gyldige underskrifter, skal EU behandle sagen, men erfaringen viser, at en del underskrifter vil blive erklæret ugyldige, f.eks. pga. manglende oplysninger. Derfor skal der indsamles mindst 1,4 mio. underskrifter.

Skriv under

“Det vil betyde, at EU-Kommissionen skal behandle forslaget om et EU-forbud mod pelsproduktion, og det vil med stor sandsynlighed også blive til lovgivning. Alt tyder således på, at der inden for få år vil blive indført et totalforbud mod minkproduktion i alle EU-lande,” siger Pernille Fraas Johnsen, landbrugsfaglig konsulent i World Animal Protection Danmark.

Danmark nøler

I Danmark er det igen lovligt at opdrætte mink fra årsskiftet. 10.000 mink er allerede på vej til danske minkfarme. Det kan blive dyrt for den danske befolkning, hvis EU forbyder pelsproduktion inden for få år.

"Mere end 1000 minkfarmere har fået tilkendt millionkompensationer for deres nedlagte minkproduktion. I alt er der tale om over 18 mia. k., og nu risikerer vi, at det starter forfra, og at den danske befolkning ender med igen, at skulle betale enorme erstatninger til de nye minkfarmere, når EU om få år alligevel forbyder minkavl,” siger Pernille Fraas Johnsen.

Skriv under

Dyrene lider

Minkproduktionen i Danmark har længe mødt kritik af dyreorganisationer for ikke at møde dyrenes naturlige behov. Selvom produktionen nu genopstår med foranstaltninger for at undgå Covid-smitte, er dyrene stadig ikke blevet tilgodeset, fortsætter Pernille Fraas Johnsen:

“Det er en genopbygning af et forældet produktionssystem baseret på små trådbure i lange rækker. Minken er et vildt rovdyr med brug for meget plads og adgang til vand, og det er helt uacceptabelt, at de nu igen skal lide i små bure stik mod deres natur." 

Hjælp os med at sikre, at EU-Kommissionen forbyder pelsproduktion i hele EU:

Skriv under

Vil du vide mere